Resultats de la cerca "Administració Universitària": 1948 persones i 315 càrrecs

Càrrecs

NomEntitatEmail
Gestora AcadèmicaGestió Acadèmica de Ciències Polítiques i de Sociologia
Cap d'AdministracióAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació
Secretària de l'Administració de CentreAdministració d'espais de la zona Cívica
Secretària de l'Administració de CentreAdministració de Medicina
Secretària de l'Administració de CentreAdministració de Veterinària
Secretari de l'Administració de CentreAdministració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia
Secretari de l'Administració de CentreAdministració de Ciències de la Comunicació
Administradora de Centre Administració de Centre d'Economia i Empresa
Administradora de Centre Administració de Ciències de l'Educació i de Traducció i d'Interpretació
Administradora de Centre Administració de Ciències i Biociències
Administradora de Centre Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia
Administrador de Centre Administració de Veterinària
Administrador de Centre Administració de l'Escola d'Enginyeria
Administrador de Centre Administració de Lletres i de Psicologia
Administrativa Responsable De Departament Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Ciències de la Comunicació
Coordinador AdministratiuOficina de Qualitat Docent
Vicegerent Àmbit de Direcció AcadèmicaVicegerència d'Ordenació Acadèmica
Responsable d'Àmbit d'Informació i Atencio UsuariUnitat de Promoció- Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari
Director de l'Àmbit d'OrganitzacióÀmbit d'Organització
Responsable d'ÀmbitUnitat de Web
Responsable d'ÀmbitServei de Publicacions
Responsable d'àmbitUnitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)
Cap d'ÀreaÀrea de Desenvolupament de Persones
Cap d'ÀreaDirecció de l'Àrea de Gestió de Persones
Cap d'ÀreaÀrea de Relacions Internacionals
Cap d'ÀreaÀrea de Prevenció i Assistència
Secretària de l'ÀreaÀrea de Serveis Logístics i d'Administració
Secretària de l'ÀreaDirecció de l'Àrea de Gestió de Persones
Secretària de l'ÀreaÀrea de Serveis Logístics i d'Administració
Secretària de l'ÀreaÀrea de Desenvolupament de Persones
Cap d'Àrea Àrea d'Afers Acadèmics
Cap d'ÀreaÀrea d'Economia i Finances
Cap d'Àrea Àrea de Serveis Logístics i d'Administració
Cap d'Àrea Àrea de Gestió de la Recerca
Cap d'Àrea Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació
Cap de la BibliotecaBiblioteca de Medicina
Cap de la BibliotecaBiblioteca de Veterinària
Cap de la Biblioteca Biblioteca de Ciències Socials
Cap de la Biblioteca Biblioteca Universitària de Sabadell
Cap de la Biblioteca Biblioteca d'Humanitats
Cap de la Biblioteca Biblioteca d'Humanitats
Cap de la Biblioteca Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Cap de la BibliotecaBiblioteca de Ciència i Tecnologia
Cap d'Oficina Oficina de Qualitat Docent
Cap D'Oficina Oficina de Compromís i Comunitat
Cap d'OficinaOficina de Coordinació Institucional
Cap de ProjectesPromoció i Assessoria Tècnica
Cap de Projectes Unitat d'Aplicacions
Cap de Projectes Unitat d'Operacions i Sistemes
Cap de Projectes Unitat d'Aplicacions
Cap de Projectes Unitat d'Operacions i Sistemes
Cap de Projectes Unitat d'Aplicacions
Cap de Projectes Unitat de Comunicacions
Cap De Serim FTI - Servei de Recursos Informàtics i de Multimèdia
Cap de Servei Servei de Publicacions
Cap de Servei Servei de Prevenció
Cap de Servei Servei Assistencial de Salut
Cap De Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda de Ciències Socials
Cap De Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda de Lletres i de Psicologia
Cap De Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de l'Educació
Cap De Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda del Rectorat
Cap De Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda de Medicina
Cap De Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda de Ciències i de Biociències
Cap De Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de la Comunicació
Cap de Servei d'Informàtica Distribuïda Unitat de Coordinació
Cap De Si De l'Escola d'Enginyeries Suport Informàtic de l'Escola d'Enginyeria
Cap De Sid i Laboratoris Servei d'Informàtica Distribuïda de Sabadell
Cap D'unitat Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques
Cap d'Unitat Unitat de Coordinació
Cap d'Unitat Unitat de Contractes i Convenis
Cap d'Unitat Unitat de Planificació
Cap D'unitat Unitat d'Obres, Inversions i Manteniment
Cap D'unitat Unitat d'Avaluació de la Qualitat
Cap d'Unitat Unitat de Tresoreria
Cap D'unitat Unitat d'Ingressos
Cap d'UnitatAdministració del SAF
Cap d'Unitat Unitat de Serveis a la Comunitat
Cap D'unitat Unitat de Planificació i Programació Docent
Cap d'Unitat d'Estudis Unitat Tècnica d'Estudis
Cap d'Unitat Tècnica Unitat Tècnica i de Projectes
Cap d'Unitat Tècnica Unitat tècnica
Cap d'Unitat Tècnica Unitat Tècnica d'Arquitectura i d'Urbanisme
Cap d'Unitat Tècnica Unitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment
Administradora de CentreAdministració de Medicina
Administradora de CentreGestió Acadèmica de Ciències de la Comunicació
Administradora de CentreAdministració de Ciències de la Comunicació
Administrador de CentreAdministració de Serveis del Campus de Sabadell
Director del Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic CEPARQCentre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic (CEPARQ)
Director Centre de Recerca Ambiental i ForestalCentre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals
Director Centre Temàtic Europeu de Territori i Medi AmbientCentre Temàtic Europeu de Territori i Medi Ambient
Administradora de CentreAdministració de Ciències i Biociències
Coordinadora Administrativa Servei de Publicacions
Gestor DepartamentalUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Ciències de l'Educació
Secretària de la DireccióSecretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la DireccióAdministració de Serveis del Campus de Sabadell
Secretària de la DireccióSecretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la DireccióSecretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la DireccióGabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges
Vocal Director del Programa Maria de MaeztuInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Director d'Arquitectura i Logística Direcció
Director de SeguretatServei de Seguretat i Vigilància
Directora de Seguretat Adjunta Servei de Seguretat i Vigilància
Directora de Servei Servei de Biblioteques
Director de ServeiServei d'Activitat Física
Coordinadora de DoctoratInstitut de Neurociències
Vicegerent d'EconomiaVicegerència d'Economia
Directora de l'Escola de DoctoratEscola de Doctorat
Administrador d'Espais de la Zona CívicaAdministració d'espais de la zona Cívica
Cap d'EstudisServei de Llengües
Cap de GabinetGabinet del Rectorat
Cap del Gabinet JurídicGabinet Jurídic
Cap del Gabinet de Projectes InstitucionalsGabinet de Projectes Institucionals
Gerent Gerència
Gestora Servei Assistencial de Salut
Gestora Unitat de Gestió de Recursos
Gestora Gabinet Jurídic
Gestora Institut de Neurociències
Gestora Acadèmica Gestió Acadèmica de Medicina
Gestora Acadèmica Gestió Acadèmica de Ciències de l'Educació
Gestora Acadèmica Gestió Acadèmica de Psicologia
Gestora Acadèmica Gestió Acadèmica de Sabadell
Gestora Acadèmica Gestió Acadèmica de Ciències de la Comunicació
Gestora Acadèmica Gestió Acadèmica de Sabadell
Gestora Acadèmica i de Serveis Gestió Acadèmica i de Serveis de l'Escola d'Enginyeria
Gestor de Centres de RecercaInstitut de Física d'Altes Energies
Gestora Departamental Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Pediatria i Psiquiatria
Gestora Departamental Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Ciències de l'Educació
Gestora Departamental Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Veterinària
Gestora Departamental Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Filologies
Gestora Departamental Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació i de Psicobiologia i Metodologia
Gestora Departamental Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Ciències de l'Educació
Gestora Departamental Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Art, Història i Musicologia
Gestora Econòmica Gestió Econòmica de Ciències
Gestora Econòmica Unitat d'Economia
Gestora Econòmica Gestió Econòmica de Ciències de l'Educació i de Traducció i d'Interpretació
Gestora Econòmica Gestió Econòmica de Biociències
Gestora Econòmica Gestió Econòmica de la Facultat d'Economia i Empresa
Gestora Econòmica Gestió Econòmica de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia
Gestora Econòmica Gestió Econòmica de Lletres i de Psicologia
Gestora de Qualitat Administració de Ciències de l'Educació i de Traducció i d'Interpretació
Gestora de Qualitat Administració de Centre d'Economia i Empresa
Gestora de Qualitat Administració de Ciències i Biociències
Gestora de Qualitat Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia
Gestora de Qualitat Administració de Lletres i de Psicologia
Gestora Unitat Docent Unitat Docent de Sant Pau (Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau)
Gestor Administració de Lletres i de Psicologia
Gestor Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal
Gestor Unitat de Personal Acadèmic
Gestor Acadèmic Gestió Acadèmica de la Facultat d'Economia i Empresa
Gestor Acadèmic Gestió Acadèmica de Ciències
Gestor Acadèmic Gestió Acadèmica de Biociències
Gestor Acadèmic Gestió Acadèmica de Veterinària
Gestor Acadèmic Gestió Acadèmica de Filosofia i Lletres
Gestor Acadèmic Gestió Acadèmica de Dret
Gestor Departamental Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Pediatria i Psiquiatria
Gestor Departamental Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Ciències de la Comunicació
Gestor Departamental Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Psicologia Clínica i Social
Gestor Departamental Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) d'Informàtica
Gestor Econòmic Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques
Gestor Econòmic Gestió Econòmica de l'Institut de Ciències de l'Educació
Gestor Econòmic Gestió Econòmica de l'Escola d'Enginyeria
Gestor de Qualitat Administració de l'Escola d'Enginyeria
Directora de l'Institut de Biotecnologia i de BiomedicinaInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"
Directora de l'Institut De Ciència i Tecnologia AmbientalsInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Secretària de l'Institut de Ciència i Tecnologia AmbientalsInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Directora Institut de la ComunicacióInstitut de la Comunicació
Director Institut de Física d'Altes EnergiesInstitut de Física d'Altes Energies
Director de l'Institut de NeurociènciesInstitut de Neurociències
Secretari de l'Institut de NeurociènciesInstitut de Neurociències
Lletrada Assessoria Jurídica
Lletrada Assessoria Jurídica
Lletrada Assessoria Jurídica
Lletrada Assessoria Jurídica
Lletrada Assessoria Jurídica
Lletrada Assessoria Jurídica
Lletrada Assessoria Jurídica
Directora de l'Observatori per a la IgualtatObservatori per a la Igualtat
Cap d'OficinaOficina de Projectes Internacionals
Cap d'OficinaOficina de Sostenibilitat
Cap d'OficinaDirecció de l'Oficina de Coordinació d'Administració Electrònica
Cap d'OficinaDirecció de l'Oficina de Contractació Administrativa i Compres
Cap d'OficinaOficina d'Anàlisis Econòmiques
Cap d'OficinaOficina de Valorització i Patents
Cap d'OficinaOficina Tecnològica de Recerca
Cap d'OficinaDirecció de l'Oficina de Govern de les Dades
Secretària de l'OficinaDirecció de l'Oficina de Govern de les Dades
Coordinador del Programa de Doctorat en BioinformàticaInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"
Coordinadora del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia AmbientalsInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Responsable de Projectes de Recursos HumansDirecció de l'Àrea de Gestió de Persones
Responsable de ProjectesResponsables de Projectes
Delegat de Protecció de DadesDelegat de Protecció de Dades
Gestor de QualitatAdministració de Medicina
Vicegerent de RecercaVicegerència de Recerca
Secretària del RectorSecretaria del rector
Responsable D'Àmbit Unitat de Cultura en Viu
Responsable D'Àmbit Centre de Recursos Docents de la Facultat de Medicina
Responsable d'Àmbit de Postgrau Unitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)
Administrativa Responsable de DepartamentUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Prehistòria i Antropologia Social i Cultural
Administrativa Responsable de DepartamentUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Ciències de l'Educació
Administrativa Responsable de DepartamentUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) Filosofia i Ciències de l'Antiguitat
Administrativa Responsable de DepartamentUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Filologies
Administrativa Responsable de DepartamentUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Ciències de l'Educació
Administrativa Responsable de DepartamentUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Medicina i Cirurgia
Administrativa Responsable de DepartamentUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Medicina i Cirurgia
Administrativa Responsable de DepartamentUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Art, Història i Musicologia
Administrativa Responsable de DepartamentUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Medicina i Cirurgia
Administrativa Responsable de DepartamentUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Ciències Morfològiques, Farmacologia i Infermeria
Administrativa Responsable de DepartamentUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació i de Psicobiologia i Metodologia
Administratiu Responsable de DepartamentUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Prehistòria i Antropologia Social i Cultural
Responsable de Desenvolupament Estratègic Vicegerència de Recerca
Responsable Tècnica Unitat de Desenvolupament i Explotació de Dades
Secretària de l'Administració de Centre Administració de Ciències de l'Educació i de Traducció i d'Interpretació
Secretària de l'Administració de Centre Administració de Centre d'Economia i Empresa
Secretària de l'Administració de Centre Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia
Secretària de l'Àrea Àrea de Gestió de la Recerca
Secretària de l'Àrea Àrea de Relacions Internacionals
Secretària de l'Àrea Direcció
Secretària de la Direcció Administració de l'Institut de Ciències de l'Educació
Secretària De la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la Direcció Àrea de Comunicació i Promoció
Secretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la Direcció Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges
Secretària de la Direcció Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges
Secretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la Direcció Direcció de l'Àrea de Gestió de Persones
Secretària de la Direcció Administració de Serveis i Projectes Específics
Secretària de la Direcció Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació
Secretària del Gerent Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges
Secretària de l'Administració de CentreAdministració de Ciències i Biociències
Secretària de l'Administració de CentreAdministració de Lletres i de Psicologia
Secretària de l'Administració de CentreAdministració de Serveis del Campus de Sabadell
Secretària de l'ÀreaÀrea d'Economia i Finances
Secretària de l'ÀreaÀrea d'Afers Acadèmics
Secretari Tècnic Escola de Postgrau
Director de Seguretat AdjuntServei de Seguretat i Vigilància
Responsable de SeguretatUnitat de Seguretat Informàtica
Cap de ServeiServei d'Estabulari
Cap de ServeiServei de Granges i Camps Experimentals
Cap de ServeiUnitat de Mobilitat
Director Servei de Consultoria MatemàticaServei de Consultoria Matemàtica
Directora de ServeiServei d'Ocupabilitat de la UAB
Directora de ServeiServei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria
Directora de ServeiServei de Genòmica
Director de ServeiServei d'Estadística Aplicada
Director de ServeiServei de Ressonància Magnètica Nuclear
Director de ServeiCentre de Visió per Computador
Director de ServeiLaboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules
Directora del Servei de Llengües de la UabServei de Llengües
Secretària del ServeiServei de Biblioteques
Administradora de ServeisAdministració de Serveis i Projectes Específics
Sotsdirectora Servei de Biblioteques
Cap de Suport Logístic i Punt d'InformacióSuport Logístic i Punt d'Informació de Ciències i de Biociències
Cap de Suport Logístic i Punt d'InformacióSuport Logístic i Punt d'Informació de Veterinària
Cap de Suport Logístic i Punt d'InformacióSuport Logístic i Punt d'Informació de Ciències de l'Educació
Cap de Suport Logístic i Punt d'InformacióSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat
Cap de Suport Logístic i Punt d'InformacióSuport Logístic i Punt d'Informació de Ciències de la Comunicació
Cap de Suport Logístic i Punt d'InformacióSuport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat de Dret i Aulari Central
Cap de Suport Logístic i Punt d'InformacióSuport Logístic i Punt d'Informació de Medicina
Cap de Suport Logístic i Punt d'InformacióSuport Logístic i Punt d'Informació de Sabadell
Cap de Suport Logístic i Punt d'InformacióSuport Logístic i Punt d'Informació de Lletres i de Psicologia
Cap de Suport Logístic i Punt d'InformacióSuport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Cap de Suport Logístic i Punt d'InformacióSuport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat d'Economia i Empresa
Cap de TallerUnitat de Mobilitat
Cap de TallerUnitat de Mobilitat
Directora TècnicaServei de Radiacions Ionitzants
Responsable TècnicaUnitat de Dinamització Comunitària
Directora Tècnica de ServeiServei d'Anàlisi Química
Directora Tècnica de ServeiServei de Microscòpia
Tècnic D'unitat Unitat de Projectes d'Informació Docent
Tècnic D'unitat Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"
Directora Tècnic de ServeiServei d'Anàlisi Química
Director Tècnic de ServeiServei de Ressonància Magnètica Nuclear
Director Tècnic de ServeiServei de Difracció de Raigs X
Director de Tecnologies de la Informació i la ComunicacióServei d'Informàtica
Director de Tecnologies de la Informació i la ComunicacióDirecció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Director de Tecnologies de la Informació i la ComunicacióDirecció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Cap d'UnitatUnitat d'Assessorament i Atenció a l'Usuari
Cap d'UnitatUnitat Tècnica de Processos Acadèmics
Cap d'UnitatUnitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics
Cap d'UnitatUnitat de Formació
Cap d'UnitatUnitat de Gestió de la Programació i Qualitat Acadèmica
Cap d'UnitatUnitat de Projectes Organitzatius
Cap d'UnitatUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal
Cap d'unitatUnitat de Contractació Administrativa
Cap d'unitatUnitat de Comunicació
Cap d'UnitatUnitat Tècnica
Cap d'UnitatUnitat de Selecció
Cap d'UnitatUnitat de Suport a la Mobilitat
Cap d'UnitatUnitat de Programació i Acreditació Universitària
Cap d'unitatUnitat d'Audiovisuals i Multimèdia
Cap d'UnitatUnitat de Compres
Cap d'UnitatUnitat d'Anàlisi d'Estructures
Cap d'UnitatUnitat de Planificació i de Projectes Estratègics
Cap d'unitatUAB Emprèn
Cap d'UnitatUnitat d'Auditoria
Cap d'UnitatUnitat Tècnica de Doctorat
Cap d'UnitatUnitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria de Registre
Cap d'UnitatUnitat de Garantia de Qualitat (UGQ)
Cap d'UnitatUnitat d'Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral
Cap d'UnitatUnitat d'Administracio
Cap d'UnitatUnitat de Nòmines
Cap d'UnitatUnitat de Personal Acadèmic
Cap d'UnitatUnitat d'Administració de l'Edifici D
Gestora d'Unitat DocentUnitat Docent Vall d'Hebron (ICS Hospital Vall d'Hebron)
Gestora d'Unitat DocentUnitat Docent Germans Trias i Pujol (ICS Hospital Germans Trias i Pujol)
Gestor d'Unitat DocentUnitat Docent Parc Taulí (Corporació Sanitària Parc Taulí)
Tècnic d'UnitatUnitat de Dinamització Econòmica Comunitària
Tècnic d'UnitatEquip de responsabilitat tècnica de dades
Tècnica d'UnitatEquip de responsabilitat tècnica de dades
Tècnic d'UnitatÀrea de Relacions Internacionals
Tècnica d'UnitatOficina de Qualitat Docent
Tècnica d'UnitatEquip de responsabilitat tècnica de dades
Vicegerent Vicegerència d'Ordenació Acadèmica
Vicegerent de Persones Vicegerència de Persones

Persones

NomCàrrec o categoriaEntitatTelèfonEmail
Miquel Abdon GiménezTècnic superior laboralUnitat de Coordinació+34 93 581 4864
Thomas Adrien Gener Professor Investigador VinculatInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Nieves Aguado CiudadCap de projectes/d'activitatsInfraestructures i Competicions+34 93 581 4021
Maria Luisa Agudo SerranoAdministrativaUnitat d'Assessorament i Atenció a l'Usuari+34 93 581 3157
Maria Aguilar CordónAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Ciències de l'Educació+34 93 581 1834
Mónica Aguilar GarcíaOficial 1aBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2992
Kevin Aguilar LudwigInvestigador predoctoral FPUInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Lola Aguilar RudaAuxiliar de serveisInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8667
Antonio Aguilar SanchezTècnic superior laboralUnitat d'Operacions i Sistemes+34 93 581 3722
Sandra Aguilera CabreraCos de gestió en pràctiquesUnitat d'Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral+34 93 581 2800
Jesús Aguilera QuesadaTècnic mitjà laboralOficina de Coordinació Institucional+34 93 581 4099
Carol Ahufinger VegasAdministrativaUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 586 8269
Carmen Alaña RuízTècnica superior laboralUnitat de Garantia de Qualitat (UGQ)+34 93 581 3146
Rafa Alarcon OchoaTècnic superior laboralUnitat de Coordinació
+34 93 581 4055
Marcel Ramon Albacar CarotInvestigador postdoctoralInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"
Esther Alberich AnguloTècnica superior laboralUnitat Tècnica+34 93 581 4018
Esther Albiol LopezAdministrativaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1051
Francisco Alcaide CalvoTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Sabadell+34 93 728 7722
+34 93 728 7724
Juan Antonio Alcaide RomeroCap D'unitat Unitat d'Avaluació de la Qualitat+34 93 581 4930
Nuria Alcala BartraAdministrativaUnitat d'Assessorament i Atenció a l'Usuari+34 93 581 3157
Esteban Alcántara AguileraGestor Acadèmic Gestió Acadèmica de Veterinària
Pedro de Alcántara-García BrionesCap del Gabinet Jurídic Gabinet Jurídic+34 93 581 1113
Israel Alcázar CorralesPersonal tècnic conveni UAB-Vall HebronUnitat Docent de Sant Pau (Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau)
Meritxell Alcolea ParésCap D'unitat Unitat d'Obres, Inversions i Manteniment+34 93 581 1916
Anna Alcon BarjaPersonal tècnic de suport a la recercaVicegerència de Recerca
+34 93 581 4031
María Carmen Alcubierre GomezAdministrativaGestió Descentralitzada de Sant Pau+34 93 433 5050
Isabel Aledo BernalAdministradora de Serveis Administració de Serveis i Projectes Específics+34 93 581 3166
Montserrat Alegre MenaCos tècnic de gestióÀrea de Relacions Internacionals+34 93 581 2753
Xavier Alejandre CasanovaTècnic especialista laboralUnitat de Dinamització Comunitària
+34 93 581 4383
Magda Alemany GüellTècnica mitjà laboralUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Filologies+34 93 581 2347
Natalia Alén GonzálezAdministrativaUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal+34 93 581 8088
Alícia Alesan AliasSecretària de l'Oficina Direcció de l'Oficina de Govern de les Dades+34 93 581 4117
Diana Alfonso BécaresInvestigadora predoctoral FPIInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8648
Carme Alfonso IzquierdoCap d'Unitat Unitat d'Anàlisi d'Estructures+34 93 581 4214
Jordi Alfonso QuintanaGestor de Qualitat Administració de Medicina+34 93 581 2004
Sonia Algar LeonTècnica mitjà laboralPromoció i Assessoria Tècnica+34 93 581 2722
Cristina Alhambra Ruiz TelloAdministrativa interinaGestió Acadèmica de Ciències de la Comunicació+34 93 581 1993
Alicia Aliága HernándezCap de Suport Logístic i Punt d'Informació Suport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat de Dret i Aulari Central
+34 93 581 4812
Giacomo Dalisa Investigador Programa María ZambranoInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Vicenç Allué BlanchCap de la Biblioteca Biblioteca de Veterinària+34 93 581 2545
Alfonso Almagro LópezTècnic especialista laboralBiblioteca de Ciències Socials
+34 93 581 1570
Laura Almendros SilvaCap d'Unitat Unitat d'Auditoria+34 93 581 2019
Sonia Alonso GonzalezAdministrativa interinaAdministració de Veterinària+34 93 581 1418
Olga Alonso LopezCos de gestió en pràctiquesGestió Acadèmica de Medicina+34 93 581 1902
Jonathan Alonso MartinezTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències i de Biociències+34 93 581 2030
Ana Alonso MonteroAdministrativaGestió Econòmica de Ciències+34 93 581 3081
Sara Alonso RomeroAdministrativa interinaAdministració de Lletres i de Psicologia+34 93 581 2185
Elisenda Alonso VenturaAdministrativaUnitat d'Economia+34 93 581 3354
Daniel Alonso VicianaTècnic especialista laboralServei d'Informàtica Distribuïda del Rectorat+34 93 581 2554
Silvia Altafaja VelaCap D'Oficina Oficina de Compromís i Comunitat
Rosa Alvarez AlvarezAdministrativaAdministració de Lletres i de Psicologia+34 93 581 3518
María Paz Álvarez del CastilloCap d'Oficina Oficina de Qualitat Docent+34 93 581 2385
Gemma Alvarez CruellasBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2058
Aina Alvarez DeulofeuOficial 1aBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1818
Nuria Alvarez DiazBibliotecàriaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 3367
Santiago Alvarez FernandezPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
Jesús Manuel Álvarez GalánAdministratiu interíOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 4647
Angel Álvarez LarenaDirector Tècnic de Servei Servei de Difracció de Raigs X+34 93 581 2621
Rodrigo Alvarez LeonTècnic especialista laboralSuport Informàtic de l'Escola d'Enginyeria+34 93 581 3489
Maria Ángeles Álvarez MerchánAuxiliar de serveisBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2972
Ester Álvarez TebarTècnica superior laboralUnitat de Selecció+34 93 581 2526
Laia Amadas SimónTècnica superior laboralUnitat Tècnica d'Estudis+34 93 581 4208
Pep Amado SanjuánTècnic especialista laboralServei de Difracció de Raigs X+34 93 581 2621
Teresa Amador TeruelTècnica especialista laboralAdministració de Ciències i Biociències+34 93 581 4120
Josep Xavier Ametller EscaneroTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Arquitectura i d'Urbanisme +34 93 581 1214
Adolfo Amo LaínezCap De Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de la Comunicació+34 93 581 4234
Ana Terra Amorim Maia Investigadora predoctoral FIInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
Neus Amorós MassanaCos de gestióGestió Acadèmica de la Facultat d'Economia i Empresa+34 93 581 1803
Raul Andero GaliInvestigador vinculat ICREAInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Joan Manel André VázquezCap de Servei Servei Assistencial de Salut+34 93 581 2794
Montserrat Andrés DíazGestora Acadèmica Gestió Acadèmica de Sabadell+34 93 728 7712
Mònica Andrés EstasenSecretària de l'Administració de Centre Administració de Ciències de l'Educació i de Traducció i d'Interpretació+34 93 581 2702
Angel Andres FrigolsAdministratiuGestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i d'Interpretació+34 93 581 1876
Sonia Andres MonteroAdministrativaAdministració del SAF+34 93 581 3233
Gema Andres ValleOficial 1aBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2992
Cristina Andreu NebotBibliotecàriaBiblioteca de Veterinària+34 93 581 1549
Josep Maria Andújar RodríguezAuxiliar de serveisServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1260
Yvette Andújar RodríguezAdministrativa Responsable de Departament Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Medicina i Cirurgia+34 93 428 5621
Javier Angles MolinerGestor Econòmic Gestió Econòmica de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 2393
Miguel Anguera LasherasCap d'Unitat Unitat de Gestió de la Programació i Qualitat Acadèmica6062 - 699480191
José María Añor GrandalTècnic especialista laboralUnitat Docent de Sant Pau (Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau)+34 93 586 8981
Enric Anoro RamírezTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Arquitectura i d'Urbanisme +34 93 581 4348
Meritxell Antich CortesAuxiliar de serveisBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2972
Evangelia Apostolopoulou Investigadora postdoctoral Ramón y CajalInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Isabella Appiah Tècnica superior laboralInstitut de Neurociències+34 93 581 1839
Elisa Apolloni Becària d'InvestigacióInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 7777
Francisco Javier Aragón MinguellTècnic logísticSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1021
Susana Aragón RodrigoCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 4057
Ester Arana MassanaTècnica superior laboralServei de Publicacions+34 93 581 2879
Rosa Arbós TornéAdministrativaGestió Econòmica de la Facultat d'Economia i Empresa+34 93 586 8089
Verónica Arcas PilzInvestigadora postdoctoralInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Maria Angeles Arco BarrosoCos de gestióUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4066
Maria Isabel Arcos GarridoTècnica mitjà laboralUnitat de Mobilitat+34 93 581 3776
Sergi Arenas i GuarchTècnic superior laboralSuport a Projectes de l'Escola de Postgrau+34 93 581 4025
Esteban Arenas MaestreTècnic especialista laboralSuport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat de Dret i Aulari Central+34 93 581 1572
Alberto Arenas ToledoTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 3318
Vanessa Arias DiazAdministrativaUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau+34 93 581 4025
Xavier Ariño VilaCap del Gabinet de Projectes Institucionals Gabinet de Projectes Institucionals+34 93 581 2200
Rosa Maria de Armengol GalceránTècnica mitjà laboralServei de Prevenció+34 93 581 1940
Jordi Armengol UmbertCap de projectes/d'activitatsUnitat de Dinamització Econòmica Comunitària+34 93 581 4082
Rosa Armesto VizcaínoAdministrativaUnitat Tècnica de Processos Acadèmics+34 93 581 2742
Juan David Arosemena PoloBecari d'InvestigacióInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Rafael Arroyo ArévaloGestor Departamental Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Pediatria i Psiquiatria+34 93 581 2381
Glòria Arrufat ArrufatAdministrativaUnitat d'Administracio+34 93 581 1005
David Asensio MontoroCap de Projectes Unitat d'Aplicacions+34 93 581 2069
+34 63 098 6784
David Asensio VivesAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat d'Economia i Empresa+34 93 581 1576
Laura Assens MontullGestora Econòmica Gestió Econòmica de Lletres i de Psicologia+34 93 581 1698
+34 93 581 3438
Sandra Assens MontullGestora Departamental Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Filologies+34 93 581 1368
Mercè Audi PrietoAdministrativaUnitat Tècnica de Processos Acadèmics+34 93 581 2060
Eva Maria Auracher Tècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 3138
Francisco Ávila SorianoAdministratiuGestió Acadèmica de Dret
+34 93 581 1063
Marta Ayala RoqueTècnica especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
Andreu Ayats BancellsTècnic superior laboralServei de Llengües+34 93 586 8707
Annabel Ayllon BonninAdministrativaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1480
Noemí Aznar SantiagoBibliotecària interinaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 4123
Cristina Azorín MillarueloBibliotecàriaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1634
Mireia Bachs FragaBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1865
Gonçal Badenes GuiaDirector de Tecnologies de la Informació i la Comunicació Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació+34 93 581 1244
Jesús Maria Badía i MasgrauTècnic superior laboralUnitat de Cultura en Viu
+34 93 581 2756
Alba Badia MoragasInvestigadora ordinàriaInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Llorenç Badiella BusquetsDirector de Servei Servei d'Estadística Aplicada+34 93 581 1347
Jordi Badosa OrtuñoCos de gestióGestió Acadèmica de Ciències de l'Educació+34 93 581 2684
María Angeles Baena ConsuegraTècnica especialista laboralUnitat de Coordinació+34 93 581 2866
Oriol Baeza MartinezPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
Maria Teresa Bagà SáezAuxiliar de serveisUnitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 581 2608
Montserrat Bagà SantamaríaAdministrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1865
Victoria Baker Tècnica superior laboralServei de Llengües+34 93 581 1325
Rosa Maria Balada PericasSecretària de la Direcció Administració de Serveis del Campus de Sabadell+34 93 728 7719
Nuria Balagué MolaSotsdirectora Servei de Biblioteques+34 93 581 1015
Cristina Balaguer EscricheAdministrativaGestió Acadèmica de Ciències de l'Educació+34 93 581 2683
Jordi Balaguer EscricheTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Lletres i de Psicologia+34 93 581 2448
Nuria Balbuena GalbarroCap d'Àrea Direcció de l'Àrea de Gestió de Persones+34 93 581 2396
Carlos Baldellou EstradaTècnic especialista laboralUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació i de Psicobiologia i Metodologia
Silvia Ballbé GarcíaAdministrativaAdministració de Ciències de l'Educació i de Traducció i d'Interpretació+34 93 581 2702
Ferran Ballester RodríguezAdministratiuBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 2719
Núria Barba BoschDirectora Tècnica de Servei Servei de Microscòpia+34 93 581 2090
Servei d'Aplicacions EducativesCàrrecServei d'Aplicacions Educatives+34 93 581 2260
Cecile Barbeito ThononPersonal tècnic de suport a la recercaEscola de Cultura de Pau
+34 93 586 8844
Sandra Barbosa PerezCap de serveiServei d'Estabulari+34 93 581 3834
Anna Maria Barceló VernetDirectora de Servei Servei de Genòmica+34 93 586 8947
Guadalupe Barea GarcíaTècnica superior laboralUnitat de Web+34 93 581 4032
Joan Barea GarcíaTècnic superior laboralUnitat de Web
Meritxell Barea MolinaBibliotecària interinaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2992
Roser Baró BatetTècnica superior laboralUnitat de Selecció
Iryna Barodzich Personal tècnic de suport a la recercaEscola de Postgrau+34 93 581 4025
Ramón Barquier MontalbánTècnic superior laboralUnitat de Comunicacions+34 93 586 8881
Montserrat Barrachina MasAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Medicina+34 93 581 1901
Anna Barragán LeivaAdministradora de Centre Administració de Ciències i Biociències+34 93 581 1946
Margarita Barrera AsensioAdministrativa interinaUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau+34 93 581 4025
Lucas Santiago Barrero GarcíaInvestigador predoctoral FPUInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
David Barri CastrilloBibliotecariBiblioteca de Medicina+34 93 581 1918
Carles Bartolomé FilellaTècnic especialista laboralServei de Radiacions Ionitzants
+34 93 581 3113
Andrea Bartolomé NafríaPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"+34 93 586 8936
Salvador Bartolomé PiñolDirector de Servei Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules+34 93 581 3074
Andreu Bartui CasanovasAdministratiuUnitat de Contractes i Convenis+34 93 581 4600
Gerard Basachs CortinaCos de gestió en pràctiquesGabinet del Rectorat+34 93 581 4280
Roser Bastida BarauPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Neurociències+34 93 581 3327
Miquel Batalla PérezAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Medicina+34 93 581 1901
Silvia Bau RedónGestora de Qualitat Administració de Ciències de l'Educació i de Traducció i d'Interpretació+34 93 581 2702
Cristina Bausa CarmonaAdministrativaUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Prehistòria i Antropologia Social i Cultural+34 93 581 2185
Encarna Bautista CarmonaTècnica mitjà laboralAdministració de Veterinària+34 93 581 2817
Marta Bautista PradesAdministrativaUnitat de Formació+34 93 581 2160
Carmina Becerra MachacónAdministrativaServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 4429
Fco. Javier Belda PoyatoPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Neurociències+34 93 581 1664
+34 93 581 3861
Carmen de la Bella ArandaAdministrativaÀrea d'Economia i Finances+34 93 581 3130
Aurea Bellart GatoAdministrativaGestió Acadèmica de Medicina+34 93 581 1902
Gisela Bellido FerreAdministrativa interinaGestió Econòmica de Ciències de l'Educació i de Traducció i d'Interpretació+34 93 586 8152
Juan Belmonte LorenteTècnic especialista laboralSuport Logístic i Punt d'Informació de Ciències de l'Educació+34 93 581 1834
Jordina Belmonte SolerTitular d'universitat numerariInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8778
F. Xavier Beltrán MontosaBibliotecariBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 2283
Daniela Del Bene Investigadora ordinàriaInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Nacho Beneite DiazCos de gestióGestió Acadèmica i de Serveis de l'Escola d'Enginyeria+34 93 581 3497
Andreu Benet BusquetsDirector de Servei Servei d'Activitat Física+34 93 581 1934
+34 93 581 2612
Maria Ángeles Benítez AlmarzaCap d'Unitat Àmbit d'administració+34 93 581 3457
Maria Ángeles Benítez AlmarzaCap d'Unitat Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics+34 93 586 8823
Silvia Benítez BallusAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4004
Lourdes Benitez GalindoAdministrativaInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"+34 93 581 1131
María Carmen Benítez GallegoCos de gestióGestió Acadèmica de Dret
+34 93 581 1565
Axel Benito CalzadaAdministratiu interíUnitat Docent de Sant Pau (Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau)+34 93 586 8981
Sylvia Benito i Le MenseOficial 1aBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2992
Montserrat Benito SeguraTècnica superior laboralUnitat de Web
Brahim Benmaza el BastAdministratiuUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau+34 93 581 4025
Jordi Bentanachs RasetPersonal tècnic de suport a la recercaOficina de Valorització i Patents+34 93 581 3435
Cristina Berenguel AguadoAdministrativaBiblioteca de Ciències Socials
+34 93 581 1817
Maria Jesus Berge RamosDirectora Tècnica de Servei Servei d'Anàlisi Química+34 93 581 4217
Mercè Bericat BonetCos de gestióUnitat Tècnica i Patrimonial+34 93 586 8054
Maria Jesús Berlana MartínTècnica especialista laboralSuport Logístic i Punt d'Informació de Veterinària+34 93 581 1298
Joaquim Bernabé RódenasCap d'Àrea Àrea d'Afers Acadèmics+34 93 581 3040
David Vicente Bernabeu AguilarAdministratiuUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Ciències Morfològiques, Farmacologia i Infermeria+34 93 581 1952
Mireia Bernes OñateAdministrativaUnitat de Mobilitat Professional Internacional+34 93 586 8970
Sara Bertobillo CunillTècnica especialista laboralAdministració de Ciències i Biociències+34 93 581 4094
Bernat Bertomeu BarralAdministratiuUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau+34 93 581 4025
Carme Besson RibasBibliotecàriaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4008
Xavier Biarnes MasCos de gestióOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 2077
Stéphanie Birnstiel Investigadora predoctoral FIInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
Daniel Blake Tècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Esther Blanco AlamillosAuxiliar de serveisBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1344
Marcos Blanco RamosPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Laia Blanco UtraboAdministrativaGestió Acadèmica de la Facultat d'Economia i Empresa+34 93 581 1057
Carlos Blasco FareloTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de la Comunicació+34 93 581 2554
+34 93 581 2717
Anabel Blasco MorenoTècnica superior laboralServei d'Estadística Aplicada+34 93 581 1347
Maria Inmaculada Blazquez MartinSecretària del Rector Secretaria del rector
Raul Boada BernabeuAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Ciències i de Biociències+34 93 581 1055
+34 93 581 2812
Jorge Bogarin DiazTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 3318
Igor Bogdanovic Personal tècnic de suport a la recercaVicegerència de Recerca
Lorena Bogónez FrancoAdministrativaAdministració de Lletres i de Psicologia+34 93 581 2901
Josep Boldú BochacaCap d'Unitat Tècnica Unitat Tècnica d'Arquitectura i d'Urbanisme +34 93 581 1441
Sara Bolívar MartínInvestigadora predoctoral FPUInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Isabel Boncompte BonfillCos de gestióUnitat de Suport a la Mobilitat+34 93 581 3734
Àngels Boncompte SatorrasAdministrativaUnitat de Despeses i Justificacions Econòmiques+34 93 581 1120
Jose Ramon Bonilla AlmendrosTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment+34 93 581 1295
Josep Antoni Bonilla HontoriaGestor Acadèmic Gestió Acadèmica de Filosofia i Lletres+34 93 581 4521
Sabrina Bonillo ParraOficial 1aBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4004
Nuria Boquet de la FuenteSecretària de la Direcció Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges+34 93 581 3348
Anna Maria Borfo BachGestora Servei Assistencial de Salut+34 93 581 2794
Antoni Borfo BachCap d'Oficina Direcció de l'Oficina de Govern de les Dades+34 93 581 4117
Alicia Borrego GonzálezAdministrativaGestió Acadèmica i de Serveis de l'Escola d'Enginyeria+34 93 581 3049
María del Pilar Borrego GonzálezCos de gestióAdministració del SAF+34 93 581 2451
Marta Borros VendrellTècnica superior laboralInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8996
Anna Bosch BenabarreAdministradora de Centre Gestió Acadèmica de Ciències de la Comunicació+34 93 581 3135
Nuria Bosch PalouzieAdministrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1851
Miguel Bosch PitaProfessor Investigador VinculatInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Jessica Bosseaux Investigadora convidadaInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
Ana María Botey PonsáTècnic d'Unitat Unitat de Suport a la Mobilitat+34 93 581 1103
Ana María Botey PonsáTècnic d'Unitat Àrea de Relacions Internacionals+34 93 581 1103
Esther Boza FrescoTècnica mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de la Comunicació+34 93 581 2717
Raquel Boza GarridoAdministrativa interinaAdministració de Lletres i de Psicologia+34 93 581 4115
Francesc Bracero JerezAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Veterinària93 58 1 1 2 98
Luis Bradineras LisCap d'Unitat Unitat de Contractes i Convenis+34 93 581 4600
Alejandra Braut GomezAdministrativa interinaUnitat Docent Vall d'Hebron (ICS Hospital Vall d'Hebron)+34 93 489 4092
Helena Braut GómezAdministrativaUnitat de Nòmines+34 93 581 1069
Elisabet Braut SallentAdministrativaUAB Emprèn+34 93 586 8970
Juan José Bravo San JoséAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Medicina+34 93 581 1722
+34 93 581 1901
Montserrat Bravo San JoséBibliotecàriaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4009
Andréanne Chu Breton-Carbonneau Investigadora predoctoral FIInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
Marc Roger Bria RamirezTècnic mitjà laboralServei de Publicacions+34 93 581 2135
Daniel Brockington Investigador vinculat ICREAInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Sílvia Bronsoms FabrellasCos tècnic de gestióOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 3752
Samuel Bru RulloProfessor Investigador VinculatInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Marcos Brun ArasaTècnic logísticSuport Logístic i Punt d'Informació de Ciències de la Comunicació+34 93 581 1695
Magdalena Buenaño GarcíaAdministrativaUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Pediatria i Psiquiatria+34 93 581 2381
Laura Bueno ÁlvarezAdministrativaInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"+34 93 586 8929
Martin Nicolas Buffa DunatTècnic superior laboralOficina de Valorització i Patents+34 93 581 3435
Mireia Buj GelonchAdministrativaUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Ciències Morfològiques, Farmacologia i Infermeria+34 93 581 1952
Sandra Bukkens Personal tècnic de suport a la recercaInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
+34 93 586 8770
Michal Jan Burdukiewicz Investigador Programa María ZambranoInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"
Blanca Burillo LagoAdministrativaUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau+34 93 581 4025
Muntsa Busquets SolerBibliotecàriaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1070
Gisela Bussion SanchezAdministrativa interinaGestió Acadèmica i de Serveis de l'Escola d'Enginyeria+34 93 581 3049
Sheila Bussión SánchezAdministrativaGestió Econòmica de l'Escola d'Enginyeria+34 93 581 3494
Miguel Angel Caballero BraceroTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de la Comunicació+34 93 581 2717
María Dolores Caballero RomeroGestora Econòmica Gestió Econòmica de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia
Alejandro Caballeros FinkelsteinPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
Miquel Cabañas EgañaDirector Tècnic de Servei Servei de Ressonància Magnètica Nuclear+34 93 581 2291
Alba Cabañas VaralesCap d'Oficina Oficina de Sostenibilitat+34 93 581 4916
Rosa Cabezas GarcíaBibliotecària interinaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 1492
Maria del Mar Cabezas SerranoBibliotecària interinaBiblioteca de Ciència i Tecnologia
+34 93 581 1906
Martí de Cabo JaumeCap de serveiServei de Microscòpia+34 93 581 1516
Rosa María Cabrera CorchosCos de gestióUnitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)+34 93 581 2471
Christian Cabrera DazaAdministratiu interíGestió Econòmica de Lletres i de Psicologia+34 93 581 1698
Marc Cabrera HurtadoPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Xavier Cabrera MajoralAdministratiuUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació i de Psicobiologia i Metodologia+34 93 581 1377
Coronada Cabrera MuñozAdministrativa Responsable de Departament Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Ciències de l'Educació+34 93 581 1679
Montserrat Cabrera TrinidadSecretària de la Direcció Àrea de Comunicació i Promoció+34 93 581 4032
Olga Cabrera VivoAdministrativa interinaGestió Acadèmica de Sabadell+34 93 728 7712
Mario Cáceres AguilarInvestigador/a ICREAInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"+34 93 586 8726
Marina Caireta SamperePersonal tècnic de suport a la recercaEscola de Cultura de Pau+34 93 586 8844
Aurora Caldero EsteveTècnica mitjà laboralUnitat de Gestió de la Programació i Qualitat Acadèmica+34 93 581 3126
Amalia Calderón ArgelichInvestigadora predoctoral FIInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
Esther Calderon FajardoAdministrativaUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació i de Psicobiologia i Metodologia+34 93 581 2758
Cruz Calderón LamasAdministrativaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1818
Maria del Mar Calderón LamasTècnica especialista laboralServei d'Anàlisi Química+34 93 581 4217
Raul Calejo MéndezAdministratiuUnitat d'Assessorament i Atenció a l'Usuari+34 93 581 3157
Sebastià Calero GarnicaTècnic superior laboralUnitat de Bioseguretat+34 93 581 3480
Judit Calero TimonedaAdministratiuÀrea d'Economia i Finances+34 93 581 3130
Natalia Calsina AlbaredaCos de gestióAdministració del SAF+34 93 581 2455
Sergio Calvet RenedoBibliotecariBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4011
Isabel Calvo CalvoGestora d'Unitat Docent Unitat Docent Vall d'Hebron (ICS Hospital Vall d'Hebron)+34 93 489 4093
+34 93 489 4093
Sara-Esther Calvo PérezAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4004
Iolanda Calvo UrgellTècnica superior laboralUnitat de Web+34 93 581 4051
Rosa Calzada CalvoAdministrativaInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"+34 93 581 1131
David Alejandro Camacho CaballeroInvestigador predoctoral FPIInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
Raquel Camacho LinaresCos tècnic de gestióUnitat Tècnica i Patrimonial+34 93 586 8479
Laura Camarzana GarciaAdministrativaUnitat Docent Vall d'Hebron (ICS Hospital Vall d'Hebron)+34 93 489 4085
Rosa Maria Campaña SolaTècnica superior laboralServei de Llengües+34 93 586 8706
Ana María Campdepadrós CeldránAdministrativaUnitat d'Ingressos+34 93 581 1145
Elisa Campos PérezBibliotecàriaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1480
Alejandra Campos Tècnica superior laboralOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 4964
María Elena Campoy GarcíaInvestigadora predoctoral FPIInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"
Cristina Camps GuarchAdministrativa interinaGestió Acadèmica de Ciències Polítiques i de Sociologia
Agustí Camps SañeTècnic especialista laboralServei de Llengües+34 93 586 8721
Joaquim Campuzano PuntíCap d'Àrea Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació+34 93 581 3318
Josep Maria Campuzano PuntíGestor Acadèmic Gestió Acadèmica de Biociències+93 5 81 3710
Julián Cañadas de la PazAuxiliar de serveisServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1260
Ramón Manuel Cañadas de la PazAuxiliar de serveisAdministració del SAF+34 93 581 1934
Miquel Canet BaronAuxiliar de serveisBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2992
Monica Canet BaronAdministrativaGestió Acadèmica de Ciències+34 93 581 2280
Antoni Cañete RamírezTècnic especialista laboralUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Pediatria i Psiquiatria+34 93 581 3517
Beatriz Cañete RamírezResponsable d'Àmbit d'Informació i Atencio Usuari Unitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)+34 93 581 2080
Beatriz Cañete RamírezResponsable d'Àmbit d'Informació i Atencio Usuari Unitat de Promoció- Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari+34 93 581 2080
Emilio Cano AlosOficial 1aUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1051
Eva Cano CandalijaAdministrativaAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 1648
Olga Cano LlaveroBibliotecàriaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1819
Encarna Cano OchoaCos de gestióOficina de Coordinació Institucional+34 93 586 8586
Jesus Cano SantacruzAdministratiu interíUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Medicina i Cirurgia+34 93 428 5621
Elisabet Canovas FloresAdministrativaEquip de Suport Administratiu Transversal+34 93 581 3807
Jose Canovas FloresAdministratiu interíServei de Llengües+34 93 581 1325
Raquel Canovas PriegoAdministrativaUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Filologies+34 93 581 2185
Eva Maria Cantador ForteAdministrativa interinaGestió Acadèmica de Ciències Polítiques i de Sociologia
Eva Maria Cantador ForteAdministrativa interinaGestió Acadèmica i de Serveis de l'Escola d'Enginyeria+34 93 581 3049
Sandra Cantero GómezAdministrativaGabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges+34 93 581 1108
Concepcion Cantero HidalgoPersonal tècnic de suport a la recercaServei d'Anàlisi Química+34 93 581 4217
Mercedes Cantero LirolaAdministrativa Responsable de Departament Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Medicina i Cirurgia+34 93 428 5621
Marta Cantero RebolloAdministrativaUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Filologies+34 93 581 1368
Roberto Cantoni Investigador postdoctoral Beatriu PinósInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
David Cantos AlcaldeAdministratiuGestió Acadèmica de Dret+34 93 581 1063
Rosa Caparrós MartínezAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Ciències de la Comunicació+34 93 581 1695
Carmen Capel RomeraAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Sabadell+34 93 728 7700
Maria Dolores Capilla LópezPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Lucía Capilla RodríguezCos de gestió en pràctiquesGestió Acadèmica de Psicologia+34 93 581 1855
Daniel Capmany SansAdministratiuGestió Acadèmica de Filosofia i Lletres+34 93 581 1758
Marina Carbonell FerrandoBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1430
Anna Carbonell SauríAdministrativaUnitat de Suport a la Mobilitat+34 93 581 3780
Maria Carme Carceller PérezAdministrativaGestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i d'Interpretació+34 93 581 1760
Eulàlia Cardelús de BalleTècnica superior laboralUnitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)+34 93 581 3023
Cristina Cárdenas ArmengolAuxiliar administrativaInstitut de Física d'Altes Energies+34 93 581 1984
Gabriel Cardeñosa ArrayasTècnic mitjà laboralOficina de Sostenibilitat+34 93 581 3396
Francisca Cardoso AltamiranoTècnica especialista laboralServei de Microscòpia+34 93 581 1845
Maria Angels Carles PomarCap de la Biblioteca Biblioteca de Medicina+34 93 581 2053
Maria Rosa Carmona BastidasOficial 1aUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1051
Maria del Carmen Carmona HernandezAdministrativa interinaGestió Acadèmica de Psicologia+34 93 581 1855
Ana Carmona HerranzAdministrativaUnitat de Gestió de Recursos+34 93 581 3447
Raquel Carmona HerranzAdministrativaUnitat de Contractació Administrativa+34 93 586 8545
Melania Carmona LarrosaAdministrativaUnitat de Personal Acadèmic
Neli Carmona LarrosaAdministrativaUnitat d'Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral+34 93 586 8970
Joaquín Caro LoberaAdministratiuUnitat Tècnica de l'Escola de Postgrau+34 93 581 3122
Josep Oriol Carol GresTècnic superior laboralEquip de responsabilitat tècnica de dades
Carolina Carrasco CaroGestora Departamental Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Ciències de l'Educació+34 93 581 1838
Montserrat Carrasco PeñaAdministrativaGestió Econòmica de Ciències+34 93 581 1006
Carlos Carrasco RoigAdministratiuUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Prehistòria i Antropologia Social i Cultural+34 93 581 2185
Francisco Javier Carrasco TrancosoCos tècnic de gestióInstitut de Neurociències+34 93 581 4728
Elisabet Carrascosa AguilarAdministrativaInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"+34 93 581 1131
Maria de la Cruz Carrascosa ReinosoAdministrativa interinaUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Pediatria i Psiquiatria+34 93 581 2381
Joffre Carrera FerrerTècnic superior laboralUnitat Tècnica d'Estudis+34 93 581 2475
Víctor Carretero FernándezAdministratiu interíAdministració+34 93 581 1950
Raul Carruesco MarcosAdministratiuGestió Acadèmica de Ciències+34 93 581 2280
Silvia Casal HerreriasPersonal tècnic de suport a la recercaResponsables de Projectes
Núria Casaldàliga RojasDirectora de Servei Servei de Biblioteques+34 93 581 1071
Maria Antonia Casals SamponsCos de gestióGestió Acadèmica de Ciències+34 93 581 1371
Esther Casanova SagrèTècnica superior laboralUnitat d'Anàlisi d'Estructures+34 93 581 4264
Marta Casanova SagreAdministrativaGestió Econòmica de Biociències+34 93 581 1946
Roger Casanova De VilaltaCap d'Oficina Direcció de l'Oficina de Contractació Administrativa i Compres+34 93 586 8293
Francisco Javier Casas BarragánCap de Suport Logístic i Punt d'Informació Suport Logístic i Punt d'Informació de Ciències de l'Educació+34 61 640 0135
Vanessa Casas LópezTècnica superior laboralInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"+34 93 581 1233
Adria Casas QuilesAdministratiu interíUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) Filosofia i Ciències de l'Antiguitat+34 93 581 2185
Marta Francisca Casòliba GonzálezAdministrativaUnitat de Tresoreria+34 93 581 2994
Jesús Castaño MarínCos de gestióUnitat de Certificació i Projectes d'Administració Electrònica+34 93 581 2752
Olga Castaño NaranjoGestora Econòmica Gestió Econòmica de la Facultat d'Economia i Empresa+34 586 83 75
Francisca Castaño RodríguezAdministrativaGabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges+34 93 581 3080
Hayde Castaños MorenoAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Medicina+34 93 581 1901
Alicia Castella BovéTècnica superior laboralServei de Prevenció+34 93 581 1950
José Manuel Castellano LeónCap de Suport Logístic i Punt d'Informació Suport Logístic i Punt d'Informació de Ciències i de Biociències+34 93 581 2764
Ana María Castellano LópezResponsable D'Àmbit Centre de Recursos Docents de la Facultat de Medicina+34 93 581 4055
Dolores Castellano LópezTècnica d'Unitat Equip de responsabilitat tècnica de dades
Maria Isabel Castellano LópezCap De Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de l'Educació+34 93 581 1432
Gloria Castells CarlesTècnica superior laboralInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Oriol Castells PrimsBibliotecariBiblioteca de Ciències Socials
+34 93 581 1570
Xavier Castilla DíazCap de Projectes Unitat d'Operacions i Sistemes+34 93 581 3857
Belén Castilla SánchezAdministrativaAdministració del SAF+34 93 581 3233
Encarna Castillo CastilloTècnica superior laboralUnitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)+34 93 581 3291
Virginia Castillo JaénTècnica superior laboralServei de Llengües+34 93 586 8718
Maravillas Castillo MartínezAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 1492
Montserrat Castillo MartinezAdministrativaGestió Acadèmica de Ciències+34 93 581 2280
Jose Manuel Castillo PedrosaTècnic superior laboralUnitat d'Operacions i Sistemes+34 93 581 4954
Josefa Castillo RuedaAdministrativaUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Veterinària+34 93 581 4774
Maria del Mar Castillo RuízTècnica superior laboralInstitut de Neurociències+34 93 581 4728
Silvia Castillo SalvadorTècnica mitjà laboralObservatori per a la Igualtat+34 93 581 2929
Ana Castillo VillegasAdministrativaEquip de Suport Administratiu Transversal+34 93 581 3807
Maria Jose Castillo VillegasAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4004
Jesús Castillón MottaAdministratiuGestió Acadèmica de Ciències de l'Educació+34 93 581 2686
Luis Castro BaldellouTècnic especialista laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de l'Educació+34 93 581 3318
María Carmen Castro BaldellouTècnica mitjà laboralÀrea d'Afers Acadèmics+34 93 581 1139
Maria Teresa Castro MurilloAdministrativaAdministració de Medicina+34 93 581 1884
Montserrat Castro SerraTècnica de suport administratiuUnitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria de Registre+34 93 581 2027
María Soledad Castro VargasBecària ConicytEscola de Doctorat+34 93 586 8553
Montse Catafal BenitoCap de la Biblioteca Biblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1818
Jose Manuel Catalan RubioAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Lletres i de Psicologia+34 93 581 1158
Julián Caviedes PaúlBecari d'Investigació (FPI)Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8626
Mireia Cendros CarrerasVicegerent d'Economia Vicegerència d'Economia+34 93 581 1179
Javier Cercós SánchezCap de Servei d'Informàtica Distribuïda Unitat de Coordinació+34 93 581 4355
Joan Cerdà LuqueProfessor Investigador VinculatInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"+34 93 581 2802
Pere Cerdan MartinezTècnic mitjà laboralSuport Informàtic de l'Escola d'Enginyeria+34 93 581 3489
Carolina Cerulla TorrenteAuxiliar de serveisAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 3186
Xavier Cervelló AtanesCos de gestió en pràctiquesUnitat de Gestió de Recursos+34 93 581 3738
Monica Cervera HurtadoCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 4057
Antoni Chacón ReyCap De Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda de Medicina+34 93 581 2664
Mouna Chambon Investigadora predoctoral FPIInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
Gabriel Chancel ValenteTècnic superior laboralAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 2943
Mari Carmen Charro CastroAdministrativaInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
Amaia Chavarri BadiolaOficial 1aBiblioteca de Ciència i Tecnologia
+34 93 581 1906
Pilar Chavarrías ÁlvarezCap d'Unitat Unitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 581 1122
Antonio Chaves AguilarCap de Suport Logístic i Punt d'Informació Suport Logístic i Punt d'Informació de Lletres i de Psicologia+34 93 581 1320
Antonia Checa AcostaAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Lletres i de Psicologia+34 93 581 1158
José Checa AcostaGestor Acadèmic Gestió Acadèmica de la Facultat d'Economia i Empresa+34 93 581 4623
José Antonio Checa MartínezCap d'Unitat Unitat de Compres+34 93 581 3803
Antonio Chico CepriánCoordinador Administratiu Oficina de Qualitat Docent+34 93 581 3706
Josefa Chico ChamorroAdministrativaUnitat Tècnica i Patrimonial+34 93 581 2603
Maite Chorda SerranoAdministrativa Responsable de Departament Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació i de Psicobiologia i Metodologia+34 93 581 2185
Laura Cires OsorioOficial 1aBiblioteca de Ciències Socials
+34 93 581 1818
Maria Victoria Ciriano NogalesCos de gestióGestió Acadèmica de Ciències Polítiques i de Sociologia
Mercedes Ciruelos NavaCos de gestióUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Ciències de la Comunicació+34 93 581 1394
Marcia Cistero SaludesTècnica superior laboralUnitat de Cultura en Viu
+34 93 581 2449
Marta Civil SerraPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de la Comunicació+34 93 581 2907
Carles Claraco AngueraAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Ciències i de Biociències+34 93 581 1055
Carina Clavell FuentezAdministrativaGestió Econòmica de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 2393
Nuria Claver LopezCap d'Oficina Oficina de Projectes Internacionals+34 93 581 2940
Neus Clavera FontquerniTècnica superior laboralOficina de Coordinació Institucional+34 93 581 2890
Javier Clemente PradesAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1109
Fernanda Cobo MedinaAdministrativaUnitat d'Anàlisi d'Estructures+34 93 581 1981
Sara Cobo MolesAdministrativaUnitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 586 8589
Maria Jose Cobo ValverdeAdministrativaInstitut de Neurociències+34 93 581 4816
Concepció Coca BalaguerAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Ciències i de Biociències+34 93 581 1055
Eva Codina BusquetaTècnica especialista laboralAdministració de Ciències i Biociències+34 93 581 4120
Susanna Codolar GilAdministrativa Responsable de Departament Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Art, Història i Musicologia+34 93 581 1370
Helen Cole Investigadora Doctora DistingidaInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Queralt Coll AlzinaAdministrativa de Suport a ProjectesUnitat de Suport a la Mobilitat
+34 93 581 4956
Lourdes Collazos SalgadoGestora Econòmica Gestió Econòmica de Biociències+34 93 581 3726
Veronica V Colombo Tècnica superior laboralOficina de Projectes Internacionals+34 93 586 8630
Marta Colomer BergadaAdministrativaUnitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria de Registre+34 93 581 2029
Núria Colomer BergadaAdministrativaUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Veterinària+34 93 581 4943
Carles Comas de PradoAdministratiuGestió Acadèmica de Dret
+34 93 581 1063
Pau Comes BordasPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8656
+34 93 586 8777
Mateu Company SanchezAdministratiuÀmbit d'administració+34 93 581 1559
Meritxell Concha LeónAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Sabadell+34 93 728 7700
Oscar Conchillo SoléTècnic superior laboralInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"+34 93 581 4431
Marta Conde PuigmalInvestigadora ordinàriaInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Ricard Condeminas ZatoTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment+34 93 581 2294
Gloria Conesa ParrasAdministrativaUnitat Docent Vall d'Hebron (ICS Hospital Vall d'Hebron)+34 93 489 4092
Erika Constantino AguilellaTècnica superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 3318
Maria Montserrat Contreras CruzSecretària de l'Àrea Àrea d'Afers Acadèmics+34 93 581 3040
Núria Contreras TorresBibliotecàriaBiblioteca de Ciències Socials
+34 93 581 3367
José Luis Copete PeraltaBibliotecariBiblioteca de Ciència i Tecnologia
+34 93 581 1906
Valentina Córdoba BalcellsPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
David Córdoba GarcíaCos de gestióGestió Acadèmica de Ciències de l'Educació+34 93 581 2683
Raul Core BradinerasBibliotecariBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1288
David Corral i CanalAdministratiuOficina de Coordinació Institucional+34 93 581 4345
Eva Corral FullaAdministrativaUnitat de Formació+34 93 581 2968
Magda Correas PiñeroAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat
+34 93 581 1109
Maria Corredera HidalgoCos de gestióGestió Acadèmica i de Serveis de l'Escola d'Enginyeria+34 93 586 8477
Albert Cortabitarte AmorósAdministratiu interíUnitat de Projectes Organitzatius
Sara Cortes CarregaloAdministrativa de Suport a ProjectesOficina de Qualitat Docent+34 93 581 4166
Fran Cortés LópezTècnic mitjà laboralServei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria+34 93 586 8950
José Manuel Cortés MartínezTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències i de Biociències+34 93 581 2030
Faly Cortés TorresSecretària de l'Àrea Àrea de Serveis Logístics i d'Administració+34 93 581 3249
Víctor Francisco Corujo BauselaAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Ciències i de Biociències+34 93 581 1055
Maria Isabel Corzo FernandezAdministrativaGestió Acadèmica de Filosofia i Lletres+34 93 581 1758
Jose Luis Costa ArranzAdministrador de Centre Administració de Lletres i de Psicologia+34 93 581 2185
Ramón Costa ComellasCap de Servei Servei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 3440
Manuela Costa GarcíaTècnica superior laboralServei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria+34 93 586 8948
Miquel Costa SimónAdministratiuOficina de Valorització i Patents+34 93 581 3435
Victoria Aida Crespo FraileAdministrativaGestió Acadèmica de Ciències de la Comunicació+34 93 581 1993
Esther Crespo RomeoCap de ComunicacióÀrea de Comunicació i Promoció+34 93 581 4032
Marc Creus MedinaPersonal tècnic de suport a la recercaUnitat de Desenvolupament i Explotació de Dades+34 93 581 4274
Tomeu Criach VilaAdministratiu interíUnitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria de Registre+34 93 581 2027
Dolors Cruz JiménezAdministrativaGestió Acadèmica de Dret+34 93 581 1063
Melchor Cruz MurilloTècnic d'Unitat Unitat de Dinamització Econòmica Comunitària+34 93 581 2294
Maria Isabel Cuadrado BenítezTècnica mitjà laboralBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2537
José Manuel Cuadros TomásAdministratiuGestió Econòmica de Veterinària+34 93 581 4847
Joan Manel Cuartero BaqueroTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació+34 93 581 1432
Anna Maria Cucurella MostajoAdministrativaUnitat Docent de Sant Pau (Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau)+34 93 586 8696
Alicia Cuenca LopezAdministrativa interinaSecretaria de l'Equip de Govern
Ana Cuevas ArrieroTècnica especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 3440
Francisco José Cuevas RuízSecretari Tècnic Escola de Postgrau+34 93 581 4344
Montserrat Culleré PiñolAdministrativaCentre de Visió per Computador+34 93 581 2536
Toni Cumplido SánchezTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències i de Biociències+34 93 581 2030
Samantha Curopos de AlmeidaPersonal tècnic de suport a la recercaUnitat de Desenvolupament i Explotació de Dades+34 93 581 4216
Carme Curto PanchaméAdministrativaUnitat Docent Vall d'Hebron (ICS Hospital Vall d'Hebron)+34 93 489 4095
Monica Cusi BohigasAdministrativaUnitat d'Anàlisi d'Estructures+34 93 581 4264
Esther Dalfo CapellaProfessora Investigadora VinculadaInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Maria Dalmases ArnellaMestra d'ensenyamentAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 1648
Montserrat Danés TobíasAdministrativaUnitat Docent Parc Taulí (Corporació Sanitària Parc Taulí)+34 93 745 8478
Beatriz Daunt Investigadora Programa María ZambranoInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Xavier Daura RiberaCoordinador del Programa de Doctorat en Bioinformàtica Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"+34 93 586 8940
Nina Davtian Investigadora postdoc Juan de la CiervaInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Maria Isabel Delgado CalvarroTècnica especialista laboralUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Ciències Morfològiques, Farmacologia i Infermeria+34 93 581 1263
María Jesús Delgado ChamorroTècnica superior laboralUnitat de Comunicació+34 93 581 4049
Selina Delgado RaackTècnica especialista laboralUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Prehistòria i Antropologia Social i Cultural+34 93 586 8326
Maria Alejandra Delprat ObeagaTècnica mitjà laboralInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Federico Demaria Professor Investigador VinculatInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
Laura Diaz GaleraSecretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Eva Diaz LopezAdministrativaUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau+34 93 581 4025
Cristina Diaz MoscosoAdministrativa Responsable de Departament Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Filologies+34 93 581 2185
Cristina Diaz MoscosoAdministrativa Responsable de Departament Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) Filosofia i Ciències de l'Antiguitat+34 93 581 2185
Andrea Díaz PérezPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Beatriz Díaz RodríguezAdministrativaUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Filologies+34 93 581 1216
Maria Diaz RosPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"
Natalia Diaz SanchezAdministrativaGestió Acadèmica de Biociències+34 93 581 3712
Judith Diez AltamiranoTècnica especialista laboralUnitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 581 1122
Esther Díez SaizAdministrativaUnitat de Desenvolupament i Explotació de Dades+34 93 581 3281
Esther Dolado FernándezCos de gestió en pràctiquesGestió Acadèmica de Biociències+34 93 581 3715
Conxita Dolz PeidroTècnica superior laboralUnitat de Projectes Organitzatius+34 93 581 4886
Montserrat Domènech CasadevallAdministrativaUnitat de Formació+34 93 586 8420
Maria Teresa Domingo ArcasTècnica especialista laboralServei de Biblioteques+34 93 581 4004
Virginia Domínguez ÁlvarezCos de gestióUnitat Tècnica de Processos Acadèmics+34 93 581 1697
Manoli Dominguez CaminoAdministrativaUnitat de Suport a la Mobilitat
+34 93 581 4403
Rosalia Dominguez CaminoAuxiliar administrativa interinaGestió Econòmica de Veterinària+34 93 581 1462
Esther Domínguez FernándezTècnica mitjà laboralAdministració de Ciències i Biociències+34 93 581 2958
Eva Alejandra Domínguez FernándezCos de gestió interinaUnitat d'Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral+34 93 586 8752
Noelia Donado JañezCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 4647
Anna Doroteo RojasCos de gestióUnitat de Nòmines+34 93 581 1066
Laura Duarte CampderrosTècnica superior laboralObservatori per a la Igualtat+34 93 581 2929
Miriam Duch CaravacaAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació+34 93 581 4025
Daniel Dueñas RuizTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 3318
Beri Dugo NavarroAdministratiuUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau+34 93 581 4025
Albert Duque RubiaTècnic superior laboralUnitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)+34 93 586 8581
Cristina Durán DíezAdministrativaInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8626
Samuel Duran GarciaAdministratiuUnitat de Nòmines+34 93 581 1069
Isabel Durbán GarcíaAdministradora de Centre Administració de Ciències de l'Educació i de Traducció i d'Interpretació+34 93 581 2702
Catalina Dux-Santoy RoldanAdministrativa interinaGestió Acadèmica de Ciències de la Comunicació+34 93 581 1993
Manuel Ebri VidalAdministrador d'Espais de la Zona Cívica Administració d'espais de la zona Cívica+34 63 915 7298
Ángel Edo SalvadorInvestigador postdoctoralInstitut de Neurociències
Raquel Egea SánchezPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"+34 93 586 8942
José Manuel Egea ZoyoCap d'Unitat Unitat Tècnica de Processos Acadèmics+34 93 581 4693
Eva Ejarque SabateAdministrativaGestió Acadèmica de Sabadell+34 93 728 7712
Neus Elvira SolaAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1109
Javier Enrique RomeroTècnic superior laboralUnitat d'Operacions i Sistemes+34 93 581 2056
Fernando Escalante SantillanaAdministratiu interíGestió Acadèmica i de Serveis de l'Escola d'Enginyeria+34 93 581 3049
Ana Escañuela BarradasCap de la Biblioteca Biblioteca d'Humanitats+34 93 581 1763
Teresa Escardó MarínTècnica superior laboralServei de Llengües+34 93 586 8705
Rebeca Escolano NogueiraTècnica superior laboralUnitat de Comunicació+34 93 586 8228
Sandra Escribano FernandezTècnica especialista laboralAdministració de Ciències i Biociències+34 93 581 4120
Jaume Escude LozanoTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment+34 93 581 2294
Paula Escudero FerruzInvestigadora postdoctoralInstitut de Neurociències
Carlos Escudero MorteAdministratiuUnitat Docent de Sant Pau (Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau)+34 93 586 8693
Isaac Escudero SánchezTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de la Comunicació+34 93 581 2717
Pablo Escudero SeguraAdministratiuUnitat Docent Parc Taulí (Corporació Sanitària Parc Taulí)+34 93 745 8478
Olvido Espés MiliánSecretària de l'Administració de Centre Administració de Ciències i Biociències+34 93 581 1946
Carla Espés VelaAdministrativa interinaGestió Acadèmica de la Facultat d'Economia i Empresa+34 93 581 1059
Irina Espes VelaAdministrativa de Suport a ProjectesUnitat de Gestió de Recursos+34 93 581 3738
Joan Espin AguileraTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Lletres i de Psicologia+34 93 581 2289
Cristina Espin LopezCos de gestióUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 4830
Alberto Espinar CumbreñoAdministratiu interíUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Medicina i Cirurgia+34 93 428 2519
Margarita Espinosa BartoloméAdministrativaUnitat de Suport a la Mobilitat+34 93 581 3736
Àngels Espinosa CallejaAdministrativaOficina de Coordinació Institucional+34 93 581 1390
Anna Estape MirabentTècnica superior laboralServei de Llengües+34 93 581 2017
Toni Esteban CarrilloAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Lletres i de Psicologia+34 93 581 1158
Sandra Esteban MuñozAdministrativa interinaAdministració del SAF+34 93 581 3233
Marta Estella ClotaDirectora del Servei de Llengües de la Uab Servei de Llengües+34 93 586 8723
Maria Carme Esteve HerrerasAdministrativaGestió Econòmica de Medicina+34 93 581 1922
Iban Esteve PladevallTècnic especialista laboralUnitat de Cultura en Viu+34 93 581 3852
Maria Gemma Estrugas MoraTècnica superior laboralBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 2061
Anne Eude Tècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 3326
Alba Eustaquio RuizDirectora Tècnic de Servei Servei d'Anàlisi Química+34 93 581 1291
Guido Evangelista Investigador predoctoralInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
Rosa Maria Expósito JiménezTècnica especialista laboralUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Veterinària+34 93 581 1049
Antoni Lluís Expósito RicoTècnic logísticSuport Logístic i Punt d'Informació de Lletres i de Psicologia+34 93 581 1158
Trini Expósito RicoCap de Suport Logístic i Punt d'Informació Suport Logístic i Punt d'Informació de Ciències de la Comunicació+34 93 581 2401
Ana Expósito RomachoAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Ciències i de Biociències+34 93 581 1055
Sergio Exposito SalAdministratiu interíUnitat Tècnica de Doctorat
Maria Rosa Fàbregas EstradaResponsable Tècnica Unitat de Desenvolupament i Explotació de Dades+34 93 581 4274
Miguel Fábregas OrtiTècnic logísticSuport Logístic i Punt d'Informació de Medicina+34 93 581 1901
Tomàs Fabregat AnglésCap de la Biblioteca Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4010
Marc Fabregat ArimónSecretari de l'Administració de Centre Administració de Ciències de la Comunicació+34 93 581 1170
Maria Isabel Fabregat DiazAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Ciències i de Biociències
+34 93 581 2812
Francesco Facchini Investigador predoctoral FPIInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
Rut Fado AndresProfessora Investigadora VinculadaInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Silvia Fajardo IslaTècnica superior laboralUnitat de Selecció+34 93 581 4709
Eleonora Fanari Investigadora predoctoral La CaixaInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
Lluís Farell BusquetaAdministratiu Responsable de Departament Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Prehistòria i Antropologia Social i Cultural+34 93 581 2185
Josep Fargas CapuzAdministratiuOficina de Qualitat Docent+34 93 581 2385
Gloria Maria Farre ForrollaAdministrativaUnitat de Mobilitat Professional Internacional+34 93 586 8738
Joan Farre VilaCap d'Unitat Unitat de Personal Acadèmic
Maria Carmen Farres VilaAdministrativa interinaUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau+34 93 581 4025
Rosa Fedi MollevíAdministradora de Centre Administració de Medicina+34 93 581 2104
Rafael Feijoo CornesCap de Projectes Unitat d'Aplicacions+34 93 581 2552
Manuel Ramon Fernandez de Bobadilla CastañerDirector de Seguretat Servei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 4160
Tamara Fernandez CabadaInvestigadora Programa María ZambranoInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"
Loli Fernandez DiazAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1109
Mary Fernandez DiazAdministrativaDirecció+34 93 581 2043
Antonio Fernández FernándezTècnic logísticSuport Logístic i Punt d'Informació de Ciències i de Biociències+34 93 581 1055
Aida Fernandez GarciaBibliotecària interinaBiblioteca de Ciències Socials
+34 93 581 3367
Elena Fernández GarcíaTècnica mitjà laboralUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació i de Psicobiologia i Metodologia+34 93 581 2185
Laura Fernández GarcíaTècnica superior laboralUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Filologies+34 93 581 2185
Irene Fernández GonzálezInvestigadora predoctoral FPIInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Albert Fernández JorgeAuxiliar de serveisAdministració del SAF+34 93 581 1934
Silvia Fernández MeginoCos de gestióUnitat de Comunicació+34 93 581 3118
María Dolors Fernández MontravetaCap d'Unitat Unitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria de Registre+34 93 581 2027
Isabel Fernández NiciezaAdministrativaInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
+34 93 581 3861
Xavier Fernandez OlallaInvestigador predoctoral FPIInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Irene Fernandez PerezAdministrativaGestió Acadèmica de Psicologia+34 93 581 2459
Victor Fernandez RenauAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat de Dret i Aulari Central+34 93 581 1572
Victor Fernandez RenauAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Lletres i de Psicologia+34 93 581 1158
Pilar Fernández RodríguezAdministrativa Responsable de Departament Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Filologies+34 93 581 2185
Alexis Fernandez RubioAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat de Dret i Aulari Central
+34 93 581 1572
María José Fernández San MillánAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1156
Noemí Fernández SantiagoAdministrativa interinaInstitut de Ciències de l'Educació+34 93 581 2393
Noemí Fernández SantiagoAdministrativa interinaGestió Acadèmica de Ciències de la Comunicació+34 93 581 1993
Cristina Fernández VidalAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 1492
Enric Ferrer MuñozOficial 1aBiblioteca Universitària de Sabadell+34 93 728 7701
Joana Ferrer TorrensBibliotecàriaBiblioteca de Veterinària+34 93 581 2545
Roger Ferrer VergesTècnic especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 1937
Rosa Ferreres PlansAdministrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2585
Ignacio Ferrero BeatoCos tècnic de gestióUnitat de Desenvolupament i Explotació de Dades+34 93 581 4274
Ana de Fez RamosAdministrativaÀrea d'Economia i Finances+34 62 604 7335
Laura Figueras MontesAdministrativaUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Art, Història i Musicologia+34 93 581 4949
Marta Figuerola FinardCos de gestióUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 4444
Maria Josep Fiter Mas de XaxarsAdministrativaUnitat de Serveis a la Comunitat+34 93 581 2132
Neus Fito FontCap d'Unitat Unitat de Formació+34 93 586 8417
Anna Florensa BotinesCos tècnic de gestióOficina de Sostenibilitat+34 93 581 3568
Anna Maria Florensa FarréCap d'Unitat Tècnica Unitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1051
+34 93 581 1635
Àgueda Flores FloresCap d'Unitat Unitat de Garantia de Qualitat (UGQ)+34 93 581 3578
Cristóbal Flores PérezTècnic especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 1937
Sandra Flórez CamprubíTècnica superior laboralUnitat d'Auditoria
Antonio Luis Florido TorresInvestigador postdoctoralInstitut de Neurociències
Miriam Folch BozzoAdministrativa interinaOficina de Projectes Internacionals+34 93 586 8034
Meritxell Font CalpeCos de gestió en pràctiquesGestió Acadèmica de Ciències+34 93 581 2280
Maria Angela Font GuiterasAdministrativaGestió Econòmica de Ciències+34 93 581 3081
Enric Font OllerDirector d'Arquitectura i Logística Direcció+34 93 581 1114
Jordi Font SeguésTècnic especialista laboralSuport Informàtic de l'Escola d'Enginyeria+34 93 581 3015
Sandra Foradada RodríguezAdministrativaGestió Acadèmica de Filosofia i Lletres+34 93 581 1758
Juan Ignacio Forcen TrinidadTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació+34 93 581 3161
Jordina Fornell BeringuesPersonal tècnic de suport a la recercaResponsables de Projectes
Marc Fornt SuñéInvestigador predoctoral FPUInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"+34 93 586 8936
Melania Fortes ZafraAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia+34 93 581 1202
Sergio Fortón BaringoCap D'unitat Unitat d'Ingressos+34 93 586 8481
María del Carmen Franco GutiérrezAdministrativa Responsable de Departament Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Prehistòria i Antropologia Social i Cultural+34 93 581 2185
Josep Franquesa SobrinoCap D'unitat Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques+34 93 586 8482
Robert Fritsche Tècnic superior laboralServei de Llengües+34 93 581 1325
+34 93 581 3138
Silvia Fuentes GarcíaProfessora Investigadora VinculadaInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Enrique Fullola RodríguezTècnic especialista laboralServei de Publicacions+34 93 581 2563
Maria Dolors Fustagueras GuillenAdministrativaGestió Acadèmica de Psicologia+34 93 581 1855
Susanna Gabardos IturraldeAdministrativaAdministració del SAF+34 93 581 2451
Elisabet Gabarnet LlobetSecretària de la Direcció Direcció de l'Àrea de Gestió de Persones
Elena Gabarra GironesTècnica especialista laboralOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 1363
Daniel Gaitan CremaschiInvestigador postdoctoralInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Montserrat Galan EliasAdministrativaGestió Econòmica de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia
+34 93 581 3214
David Galán de MiguelTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Medicina+34 93 581 1479
Pedro Galan de MiguelCap De Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda de Lletres i de Psicologia+34 93 581 2448
Marta Galan RigolAdministrativaBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 1906
Eric Galbraith Investigador ordinariInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Elena Galea Rodríguez De VelascoInvestigador vinculat ICREAInstitut de Neurociències+34 93 586 8143
Sebastián Galera GallegoTècnic superior laboralUnitat de Coordinació+34 93 581 2097
Sandra Galera GarcíaAdministrativaUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4019
Francesca Galera MolinaTècnica superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 3318
Francesc Galera PortaTècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Mireia Galí ReyesCap de projectes/d'activitatsResponsables de Projectes+34 93 586 8735
Maria Inmaculada Galilea BordasAdministrativa interinaUnitat d'Economia+34 93 581 3354
David Galisteo TejadaTècnic mitjà laboralFTI - Servei de Recursos Informàtics i de Multimèdia+34 93 581 2464
David Gallardo GarcíaTècnic especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
María Catalina Gallego GonzálezGestora Acadèmica Gestió Acadèmica de Medicina+34 93 581 4701
Nuria Gallego GonzálezCos de gestióGestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i d'Interpretació+34 93 581 1357
Jordi Gallego TerceroAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat de Dret i Aulari Central+34 93 581 1572
Elisabet Gallego TorrenteCap d'Unitat Unitat de Planificació i de Projectes Estratègics+34 93 581 4033
Pablo Gallegos RieraTècnic superior laboralUnitat de Web+34 93 581 2531
Sandrine Laure Gallois Investigadora postdoctoral Beatriu PinósInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Gonzalo Gamboa JimenezInvestigador ordinariInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Imma Gamo NietoResponsable de Seguretat Unitat de Seguretat Informàtica+34 93 581 2172
August García AlberoGestor Unitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4046
David Garcia Del AmoInvestigador postdoctoralInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Gloria García AndrésAdministradora de Centre Administració de Ciències de la Comunicació+34 93 581 1358
Gervasio García BarrosAdministratiuBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 1906
Manuela García BenítezAdministrativaUnitat d'Ingressos+34 93 581 3515
Margarita García BofillAdministrativaUnitat de Compres+34 93 581 1117
Antoni García BorrásDirector de l'Àmbit d'Organització Àmbit d'Organització+34 93 581 4722
Ana Cristina Garcia CañizaresPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
Maria Dolores Garcia CarrilloAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat de Dret i Aulari Central+34 93 581 2623
Ivan Garcia CorralAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Sabadell+34 93 728 7700
Ana García DuránSecretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern+34 93 581 1439
Ariadna Garcia EstebanTècnica d'Unitat Oficina de Qualitat Docent+34 93 581 2385
Ascension Garcia FernandezAdministrativaGestió Acadèmica de Ciències+34 93 581 2280
Elena García FruitosPDI CIBERInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"+34 93 581 2864
Cristina Garcia GarciaAdministrativaUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal
+34 93 581 2082
Francisco Javier García GarcíaAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1109
Joana Garcia GarciaInvestigadora predoc Fundació TatianaInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Marcos García GarcíaTècnic logísticBiblioteca de Ciències Socials
+34 93 581 1572
Montserrat García GarcíaSecretària de l'Àrea Àrea de Gestió de la Recerca+34 93 581 2083
Juan Garcia GasconAdministratiuUnitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)+34 93 581 4313
Manuel Garcia GomezAuxiliar de serveisServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1894
Francisca García HaroDirectora de Servei Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria+34 93 586 8946
Olaya García LópezTècnica mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències i de Biociències+34 93 581 2030
Loli García LucenaAdministrativaInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
Maria Jesús García MartínTècnica superior laboralUnitat de Projectes Organitzatius+34 93 581 2019
Juan Ramon Garcia MillaTècnic especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
Margarida García MontesinosAdministrativaUnitat de Gestió de la Programació i Qualitat Acadèmica+34 93 581 4025
Laura García MoraAdministrativa interinaGestió Acadèmica de Psicologia+34 93 581 1855
Maria Isabel García MoraAdministrativaGestió Econòmica de Sabadell+34 93 728 7759
Carmen García MoralesCap d'Unitat Administració del SAF+34 93 581 2626
Chelo Garcia MoyaAdministrativaUnitat de Gestió de Recursos+34 93 581 8598
Francis Garcia MuñozAdministratiuUnitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 581 2826
Maite García NanclaresAdministrativaÀmbit d'administració+34 93 581 1583
Javier Garcia PardoInvestigador postdoc Juan de la CiervaInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"
Jorge García-Pardo SánchezAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat de Dret i Aulari Central+34 93 581 1572
Maleny García-Pardo SánchezCap d'Unitat Unitat d'Administracio+34 93 581 2088
Isabel García PérezCap d'Oficina Oficina de Coordinació Institucional+34 93 581 2075
María José García PérezAdministrativaInstitut d'Anàlisi Econòmica+34 93 580 6612
María Luisa García PérezAdministrativaGestió Acadèmica de la Facultat d'Economia i Empresa+34 93 581 4952
Rosario Garcia PerezAdministrativaÀrea d'Economia i Finances+34 93 581 2523
Roser García PiñeroAdministrativaUnitat de Nòmines+34 93 581 1069
Patricia Garcia del PinoAdministrativaAdministració del SAF+34 93 581 3233
Patricia Garcia del PinoAdministrativaUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4019
Alberto Antonio Garcia PuertasAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Ciències de l'Educació+34 93 581 1834
Sara Garcia RamirezAdministrativaÀrea d'Economia i Finances+34 93 581 1396
Maria García RamónAdministrativaUnitat de Despeses i Justificacions Econòmiques+34 93 581 3225
María Pilar García RoviraPersonal acadèmic jubilatAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació
Rebeca Pilar Garcia RuedaTècnica superior laboralServei de Llengües+34 93 586 8720
José Antonio García SánchezTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 3318
Elena Garcia SerranoAdministrativaAdministració de Serveis del Campus de Sabadell+34 93 728 7761
Isidora García SolaAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació de Ciències i de Biociències+34 93 581 1055
Marina García SorianoAdministrativaBiblioteca de Veterinària+34 93 581 1549
Eva Garcia TorradoCos de gestióGestió Acadèmica de Veterinària+34 93 581 1483
Roser Garcimartín FernándezAdministrativaUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Ciències de la Comunicació+34 93 581 1545
Belén Gari AguileraTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 3335
Olga Garreta GuerraPersonal tècnic de suport a la recercaServei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria+34 93 586 8950
Marta Garriga SostresAdministrativaGestió Acadèmica de Ciències de l'Educació+34 93 581 2683
Montse Garriga TeixidóAdministrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2059
Marta Garriga VidalAdministrativaUnitat de Gestió de la Programació i Qualitat Acadèmica+34 696184847 / 6232
Montserrat Garvín CarmonaGestora Unitat Docent Administració de Medicina+34 93 586 8981
Montserrat Garvín CarmonaGestora Unitat Docent Unitat Docent de Sant Pau (Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau)+34 93 586 8981
Rafaela Gascón PalomarTècnica especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
Jordi Gassiot PintoriTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Lletres i de Psicologia+34 93 581 2100
Michael James Gates Tècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 2928
Josep Gaya MontcadaGestor de Centres de Recerca Institut de Física d'Altes Energies+34 93 581 1984
Ricard Gázquez PérezTècnic superior laboralUnitat de Cultura en Viu+34 93 581 2756
María Reyes Gázquez TobajasAdministrativaUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Ciències de la Comunicació+34 93 581 1545
Miquel Gea BullichAdministratiuGestió Acadèmica de Biociències+34 93 581 3712
Alejandro Gella ConcustellPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Maria Genescà PalauCap d'Àrea Àrea de Desenvolupament de Persones+34 93 581 2160
Josep Maria Genesca SavallTècnic especialista laboralSuport Logístic i Punt d'Informació de Ciències i de Biociències+34 93 581 1055
Eric Genis MiralbellAdministratiuUnitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 581 1122
Cristina Gerboles FreixasTècnica especialista laboralUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació i de Psicobiologia i Metodologia
Fran Gerez RodriguezTècnic superior laboralUnitat de Formació+34 93 586 8299
Ramón Gervilla FernandezTècnic superior laboralServei Planta de Tecnologia dels Aliments+34 93 581 2117
Mario Giampietro Investigador vinculat ICREAInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8770
Maria Neus Gibert BretonesBibliotecàriaBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 2283
Damià Gil CanoBibliotecariBiblioteca de Ciència i Tecnologia
+34 93 581 1906
María Gil GonzálezAdministrativa interinaAssessoria Jurídica
Oliver Gil GutierrezOficial 1aUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1051
Marta Gil MañàBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2045
Marta Gil MañàBibliotecàriaCartoteca General+34 93 581 2045
Maria Rosa Gil SánchezBibliotecàriaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1115
Maria Àngels Giménez MonteysAdministrativaUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Ciències de la Comunicació+34 93 581 1545
Natalia Gimenez PerezAdministrativa interinaUnitat de Suport a la Mobilitat
+34 93 581 2753
Sandra Monica Giménez PérezAdministrativaGestió Acadèmica de Ciències de l'Educació+34 93 581 2683
Miguel Angel Gimeno ChicaTècnic logísticBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4004
Pilar Ginés MateoCap de la Biblioteca Biblioteca Universitària de Sabadell+34 93 728 7702
Maria Roser Giraldo VázquezAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4009
Montse Gispert BoschTècnica superior laboralAssessoria Jurídica+34 93 581 4083
Maria Godoy GallardoProfessora Investigadora VinculadaInstitut de Neurociències+34 93 581 3861
Maria Isabel Goma RodríguezAdministrativaGestió Integrada d'Afers Acadèmics i Projectes+34 93 581 1648
Encarnacion Maria Gomez AndradeAuxiliar administrativa interinaÀrea d'Economia i Finances+34 93 581 1196
Gabriel Gómez ArroyoAdministratiuUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4014
Josep Lluís Gómez BarreraTècnic especialista laboralSuport Logístic i Punt d'Informació de Ciències de l'Educació+34 93 581 2712
Andromeda Celeste Gomez CamachoPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"+34 93 581 1233
Raquel Gomez CesareoAdministrativaUnitat de Serveis a la Comunitat+34 93 581 2530
Silvia Gomez EneroAdministrativaUnitat de Suport a la Mobilitat+34 93 581 3779
Oscar Gómez GarcíaTècnic superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 2571
Ruth Gómez GracianiInvestigadora predoctoral FIInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"+34 93 586 8958
M Belén Gómez HornillosCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 2854
Ángela Gómez ManotasAdministrativa interinaUnitat de Formació+34 93 581 2160
Ascensión Gomez MolinaCos de gestióGestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i d'Interpretació+34 93 581 2855
Sandra Gomez MontoliuAdministrativa interinaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 3219
Sandra Gomez MontoliuAdministrativa interinaUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Veterinària+34 93 581 3243
Genoveva Gomez MuñozAdministrativa interinaUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) d'Informàtica+34 93 586 8237
Carolina Gómez RomeroTècnica especialista laboralUnitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Veterinària
Cristina Gomez SanchezAdministrativaAdministració de l'Escola d'Enginyeria+34 93 581 4030
Maria Ester Gómez SerraAdministrativaUnitat Docent Vall d'Hebron (ICS Hospital Vall d'Hebron)+34 93 428 5012
Gerard Gómez SerranoAdministratiuServei de Llengües+34 93 581 1325
César Gómez VázquezAdministratiuUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 1067
Virginia Gómez VilarchaoSecretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern+34 93 581 3709
Juan Manuel Gómiz RodríguezTècnic especialista laboralAudiovisuals+34 93 581 2260
Juan González AlemanyTècnic especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
Ramiro Gonzalez AteroPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals+34 93 586 8777
Gemma González BayoAdministrativa interinaGestió Acadèmica de la Facultat d'Economia i Empresa+34 93 581 1059
Francisco Manuel Gonzalez CaballeroAdministratiuGestió Acadèmica de Sabadell+34 93 728 7712
Jessica Gonzalez CerqueiraAdministrativaÀrea d'Afers Acadèmics+34 93 552 7112
Sònia González GarcíaCap d'unitat UAB Emprèn+34 93 586 8764
Mònica Gonzàlez GavaraBibliotecàriaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 2338
Nicolás González JodarTècnic especialista laboralSuport Logístic i Punt d'Informació de Lletres i de Psicologia+34 93 581 1158
Antonio Gonzalez MateosAdministratiu interíGestió Acadèmica de Veterinària+34 93 581 1413
Néstor González MolineroCos de gestióServei de Llengües+34 93 586 8712
Maria Purificacion Gonzalez MorilloAdministrativaUnitat tècnica+34 93 581 1412
Amparo Gonzalez PrietoAdministrativaEquip de Suport Administratiu Transversal
Ariadna Gonzalez PujolCos de gestióUnitat de Formació+34 93 581 8418
Cristian Gonzalez RecioAdministratiuBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1865
Laura González RodelasPersonal tècnic de suport a la recercaInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"
Javier González RodríguezTècnic especialista laboralSuport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat de Dret i Aulari Central+34 93 581 2623
Carlos González SilvaTècnic mitjà laboral