Resultats de la cerca "Gerència": 1129 persones i 202 càrrecs

Càrrecs

NomEntitatEmail
Cap d'AdministracióAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació
Secretària de l'Administració de CentreAdministració d'espais de la zona Cívica
Coordinador AdministratiuOficina de Qualitat Docent
Vicegerent Àmbit de Direcció AcadèmicaVicegerència d'Ordenació Acadèmica
Responsable d'Àmbit d'Informació i Atencio UsuariUnitat de Promoció- Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari
Director de l'Àmbit d'OrganitzacióÀmbit d'Organització
Responsable d'ÀmbitServei de Publicacions
Responsable d'ÀmbitUnitat de Cultura en Viu
Responsable d'ÀmbitUnitat de Dinamització Comunitària
Responsable d'àmbitUnitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)
Responsable d'ÀmbitUnitat de Web
Cap d'ÀreaDirecció de l'Àrea de Gestió de les Persones
Cap d'ÀreaÀrea de Desenvolupament de Persones
Cap d'ÀreaÀrea de Relacions Internacionals
Cap d'ÀreaÀrea de Prevenció i Assistència
Secretària de l'ÀreaÀrea de Desenvolupament de Persones
Secretària de l'ÀreaÀrea de Serveis Logístics i d'Administració
Secretària de l'ÀreaDirecció de l'Àrea de Gestió de les Persones
Secretària de l'ÀreaÀrea de Serveis Logístics i d'Administració
Cap d'Àrea Àrea de Gestió de la Recerca
Cap d'Àrea Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació
Cap d'Àrea Àrea de Serveis Logístics i d'Administració
Cap d'Àrea Àrea d'Afers Acadèmics
Cap d'ÀreaÀrea d'Economia i Finances
Cap de la BibliotecaBiblioteca de Veterinària
Cap de la Biblioteca Biblioteca Universitària de Sabadell
Cap de la BibliotecaBiblioteca de Ciència i Tecnologia
Cap de la Biblioteca Biblioteca d'Humanitats
Cap de la Biblioteca Biblioteca d'Humanitats
Cap de la BibliotecaBiblioteca de Medicina
Cap de la Biblioteca Biblioteca de Ciències Socials
Cap de la Biblioteca Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Cap d'OficinaOficina de Coordinació Institucional
Cap d'Oficina Oficina de Qualitat Docent
Cap de Projectes Unitat d'Aplicacions
Cap de Projectes Unitat de Comunicacions
Cap de Projectes Unitat d'Operacions i Sistemes
Cap de Projectes Unitat d'Aplicacions
Cap de Projectes Unitat d'Aplicacions
Cap de ProjectesPromoció i Assessoria Tècnica
Cap de Projectes Unitat d'Operacions i Sistemes
Cap de Servei Servei d'Estabulari
Cap de ServeiServei de Granges i Camps Experimentals
Cap de Servei Servei de Prevenció
Cap de Servei Servei de Publicacions
Cap de Servei Servei Assistencial de Salut
Cap de Servei Unitat de Garantia de Qualitat (UGQ)
Cap de Servei d'Informàtica Distribuïda Unitat de Coordinació
Cap D'unitat Unitat d'Avaluació de la Qualitat
Cap d'Unitat Unitat de Serveis a la Comunitat
Cap D'unitat Unitat d'Ingressos
Cap d'UnitatAdministració del SAF
Cap D'unitat Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques
Cap D'unitat Unitat de Planificació i Programació Docent
Cap d'Unitat Unitat de Contractes i Convenis
Cap d'Unitat Unitat de Coordinació
Cap D'Unitat Unitat de Suport a la Mobilitat
Cap D'unitat Unitat d'Obres, Inversions i Manteniment
Cap d'Unitat Unitat de Planificació
Cap d'Unitat Unitat de Tresoreria
Cap d'Unitat d'Estudis Unitat Tècnica d'Estudis
Cap d'Unitat Tècnica Unitat Tècnica i de Projectes
Cap d'Unitat Tècnica Unitat Tècnica d'Arquitectura i d'Urbanisme
Cap d'Unitat Tècnica Unitat tècnica
Cap d'Unitat Tècnica Unitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment
Coordinadora Administrativa Servei de Publicacions
Secretària de la DireccióSecretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la DireccióSecretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la DireccióSecretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la DireccióGabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges
Director d'Arquitectura i Logística Direcció
Director de SeguretatServei de Seguretat i Vigilància
Directora de Seguretat Adjunta Servei de Seguretat i Vigilància
Director de ServeiServei d'Activitat Física
Directora de Servei Servei de Biblioteques
Director Tècnic de ServeiServei de Difracció de Raigs X
Directora Tècnica de Servei Servei d'Anàlisi Química
Director Tècnic de ServeiServei de Ressonància Magnètica Nuclear
Directora Tècnica de Servei Servei de Microscòpia
Directora Tècnica de Servei Servei d'Anàlisi Química
Director de Servei Servei de Ressonància Magnètica Nuclear
Director de Servei Servei d'Estadística Aplicada
Vicegerent d'EconomiaVicegerència d'Economia
Directora de l'Escola de DoctoratEscola de Doctorat
Administrador d'Espais de la Zona CívicaAdministració d'espais de la zona Cívica
Cap d'EstudisServei de Llengües
Cap de GabinetGabinet del Rectorat
Cap del Gabinet JurídicGabinet Jurídic
Cap del Gabinet de Projectes InstitucionalsGabinet de Projectes Institucionals
Gerent Gerència
Cap de Gestió de ProjectesResponsables de Projectes
Gestora Gabinet Jurídic
Gestora Servei Assistencial de Salut
Gestora Unitat de Gestió de Recursos
Gestora Econòmica Unitat d'Economia
Gestor Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal
Gestor Unitat de Personal Acadèmic
Gestor Econòmic Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques
Gestor Econòmic Gestió Econòmica de l'Institut de Ciències de l'Educació
Director del Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de BiomolèculesLaboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules
Lletrada Assessoria Jurídica
Lletrada Assessoria Jurídica
Lletrada Assessoria Jurídica
Lletrada Assessoria Jurídica
Lletrada Assessoria Jurídica
Lletrada Assessoria Jurídica
Directora de l'Observatori per a la IgualtatObservatori per a la Igualtat
Cap d'OficinaOficina de Valorització i Patents
Cap d'OficinaOficina de Projectes Internacionals
Cap d'OficinaOficina Tecnològica de Recerca
Cap d'OficinaOficina de Sostenibilitat
Cap d'OficinaDirecció de l'Oficina de Contractació Administrativa i Compres
Cap d'OficinaOficina d'Anàlisis Econòmiques
Secretària De l'OficinaOficina de Gestió de la Informació i de la Documentació
Cap de Projectes del Gabinet del RectoratResponsables de Projectes
Responsable de Projectes de Recursos HumansDirecció de l'Àrea de Gestió de les Persones
Responsable de ProjectesResponsables de Projectes
Responsable de ProjectesGerència
Delegat de Protecció de DadesDelegat de Protecció de Dades
Vicegerent de RecercaVicegerència de Recerca
Secretària del RectorSecretaria del rector
Responsable d'Àmbit de Postgrau Unitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)
Responsable de Desenvolupament Estratègic Vicegerència de Recerca
Responsable de Seguretat Unitat d'Operacions i Sistemes
Responsable Tècnica Unitat de Desenvolupament i Explotació de Dades
Secretària de l'Àrea Àrea de Relacions Internacionals
Secretària de l'Àrea Àrea de Gestió de la Recerca
Secretària de l'Àrea Direcció
Secretària de la Direcció Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges
Secretària de la Direcció Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges
Secretària de la Direcció Direcció de l'Àrea de Gestió de les Persones
Secretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Secretària De la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la Direcció Àrea de Comunicació i Promoció
Secretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la Direcció Administració de Serveis i Projectes Específics
Secretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la Direcció Administració de l'Institut de Ciències de l'Educació
Secretària de la Direcció Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació
Secretària del Gerent Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges
Secretària de l'ÀreaÀrea d'Afers Acadèmics
Secretària de l'ÀreaÀrea d'Economia i Finances
Secretari Tècnic Escola de Postgrau
Director de Seguretat AdjuntServei de Seguretat i Vigilància
Cap de Servei de Recursos Informàtics i de Multimèdia - SERIMUnitat de Coordinació
Cap de ServeiServei d'Estabulari
Cap de ServeiUnitat de Mobilitat
Directora de ServeiServei d'Ocupabilitat de la UAB
Directora de ServeiServei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria
Cap de Servei d'Informàtica DistribuïdaUnitat de Coordinació
Cap de Servei d'Informàtica DistribuïdaUnitat de Coordinació
Cap de Servei d'Informàtica DistribuïdaUnitat de Coordinació
Cap de Servei d'Informàtica DistribuïdaUnitat de Coordinació
Cap de Servei d'Informàtica DistribuïdaUnitat de Coordinació
Cap de Servei d'Informàtica DistribuïdaUnitat de Coordinació
Cap de Servei d'Informàtica DistribuïdaUnitat de Coordinació
Cap de Servei d'Informàtica Distribuïda i LaboratorisUnitat de Coordinació
Directora del Servei de Llengües de la UabServei de Llengües
Secretària del ServeiServei de Biblioteques
Administradora de ServeisAdministració de Serveis i Projectes Específics
Sotsdirectora Servei de Biblioteques
Cap del Suport Informàtic de l'Escola d'EnginyeriesUnitat de Coordinació
Cap de Suport Logístic i Punt d'InformacióSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat
Cap de TallerUnitat de Mobilitat
Cap de TallerUnitat de Mobilitat
Directora TècnicaServei de Radiacions Ionitzants
Tècnic D'unitat Unitat de Gestió de la Informació i Dades
Tècnic D'unitat Unitat de Gestió de la Informació i Dades
Tècnic D'unitat Unitat de Projectes d'Informació Docent
Director de Tecnologies de la Informació i la ComunicacióServei d'Informàtica
Director de Tecnologies de la Informació i la ComunicacióDirecció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Director de Tecnologies de la Informació i la ComunicacióServei d'Informàtica
Cap d'UnitatUnitat de Formació
Cap d'UnitatUnitat de Gestió de la Programació i Qualitat Acadèmica
Cap d'UnitatUnitat Tècnica
Cap d'UnitatUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal
Cap d'UnitatUnitat d'Assessorament i Atenció a l'Usuari
Cap d'UnitatUnitat d'Auditoria
Cap d'UnitatUnitat de Projectes Organitzatius
Cap d'UnitatUnitat Tècnica de Processos Acadèmics
Cap d'unitatUAB Emprèn
Cap d'unitatUnitat de Contractació Administrativa
Cap d'UnitatUnitat de Programació i Acreditació Universitària
Cap d'UnitatUnitat d'Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral
Cap d'UnitatUnitat de Personal Acadèmic
Cap d'UnitatUnitat d'Administracio
Cap d'UnitatUnitat d'Anàlisi d'Estructures
Cap d'UnitatUnitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria de Registre
Cap d'UnitatUnitat de Nòmines
Cap d'UnitatÀmbit d'administració
Cap d'unitatUnitat de Comunicació
Cap d'UnitatUnitat de Planificació i de Projectes Estratègics
Cap d'UnitatUnitat de Selecció
Cap d'UnitatUnitat Tècnica de Doctorat
Cap d'unitatUnitat d'Administració de l'Edifici D
Cap d'unitatUnitat d'Audiovisuals i Multimèdia
Tècnica d'UnitatUnitat de Gestió de la Informació i Dades
Tècnica d'UnitatOficina de Qualitat Docent
Tècnic d'UnitatUnitat de Dinamització Econòmica Comunitària
Tècnic d'UnitatÀrea de Relacions Internacionals
Vicegerent Vicegerència d'Ordenació Acadèmica
Vicegerent de Persones Vicegerència de Persones

Persones

NomCàrrec o categoriaEntitatTelèfonEmail
Usuari de Proves A la Intranet En Test del Perfil de PasTècnic superior suport recerca (IE)Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació
Miquel Abdon GiménezTècnic superior laboralUnitat de Coordinació+34 93 581 4864
Nieves Aguado CiudadCap de projectes/d'activitatsInfraestructures i Competicions+34 93 581 4021
Maria Luisa Agudo SerranoAdministrativaUnitat Tècnica de Processos Acadèmics
Mónica Aguilar GarcíaOficial 1aBiblioteca d'Humanitats
Antonio Aguilar SanchezTècnic superior laboralUnitat d'Operacions i Sistemes
Sandra Aguilera CabreraCos de gestió interinaUnitat d'Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral+34 93 581 2800
Jesús Aguilera QuesadaTècnic mitjà laboralOficina de Coordinació Institucional+34 93 581 4099
Carol Ahufinger VegasAdministrativaUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 586 8269
Carmen Alaña RuízTècnica superior laboralUnitat de Garantia de Qualitat (UGQ)+34 93 581 3146
Rafael Alarcon OchoaTècnic superior laboralUnitat de Coordinació
+34 93 581 4055
Esther Alberich AnguloTècnica superior laboralUnitat Tècnica+34 93 581 4018
Esther Albiol LopezAdministrativaUnitat Tècnica i de Projectes
Francisco Alcaide CalvoTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació+34 93 728 7722
Juan Antonio Alcaide RomeroCap D'unitat Unitat d'Avaluació de la Qualitat+34 93 581 4930
Nuria Alcala BartraAdministrativaUnitat d'Assessorament i Atenció a l'Usuari
Pedro de Alcántara-García BrionesCap del Gabinet Jurídic Gabinet Jurídic+34 93 581 1113
Meritxell Alcolea ParésCap D'unitat Unitat d'Obres, Inversions i Manteniment+34 93 581 1916
Anna Alcon BarjaPersonal tècnic de suport a la recercaVicegerència de Recerca
+34 93 581 4031
María Carmen Alcubierre GomezAdministrativaGestió Descentralitzada de Sant Pau+34 93 433 5050
Isabel Aledo BernalAdministradora de Serveis Administració de Serveis i Projectes Específics+34 93 581 3166
Montserrat Alegre MenaCos tècnic de gestióÀrea de Relacions Internacionals
Xavier Alejandre CasanovaTècnic especialista laboralUnitat de Dinamització Comunitària
+34 93 581 4383
Natalia Alén GonzálezAdministrativaUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal+34 93 581 8088
Alícia Alesan AliasSecretària De l'Oficina Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació+34 93 581 4117
Carme Alfonso IzquierdoCap d'Unitat Unitat d'Anàlisi d'Estructures+34 93 581 4214
Sonia Algar LeonTècnica mitjà laboralPromoció i Assessoria Tècnica+34 93 581 2722
Vicenç Allué BlanchCap de la Biblioteca Biblioteca de Veterinària+34 93 581 2545
Alfonso Almagro LópezTècnic especialista laboralBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1570
Laura Almendros SilvaCap d'Unitat Unitat d'Auditoria+34 93 581 2019
Jonathan Alonso MartinezTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació+34 93 581 2030
Ana Alonso MonteroAdministrativaAdministració del SAF
Elisenda Alonso VenturaAdministrativaUnitat d'Economia+34 93 581 3354
Daniel Alonso VicianaTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació
Silvia Altafaja VelaCap de Projectes del Gabinet del Rectorat Responsables de Projectes+34 93 581 4386
María Paz Álvarez del CastilloCap d'Oficina Oficina de Qualitat Docent+34 93 581 2385
Gemma Alvarez CruellasBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats
Aina Alvarez DeulofeuOficial 1aBiblioteca de Ciències Socials
Nuria Alvarez DiazBibliotecàriaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 3367
Jesús Manuel Álvarez GalánAdministratiu interíOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 4647
Angel Álvarez LarenaDirector Tècnic de Servei Servei de Difracció de Raigs X+34 93 581 2621
Rodrigo Alvarez LeonTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació
Maria Ángeles Álvarez MerchánAuxiliar de serveisBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2972
Ester Álvarez TebarTècnica superior laboralUnitat de Selecció+34 93 581 2526
Laia Amadas SimónTècnica superior laboralUnitat Tècnica d'Estudis+34 93 581 4208
Pep Amado SanjuánTècnic especialista laboralServei de Difracció de Raigs X
Josep Xavier Ametller EscaneroTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Arquitectura i d'Urbanisme +34 93 581 1214
Adolfo Amo LaínezCap de Servei d'Informàtica Distribuïda Unitat de Coordinació+34 93 581 4234
Joan Manel André VázquezCap de Servei Servei Assistencial de Salut+34 93 581 2794
Sonia Andres MonteroAdministrativaAdministració del SAF
Elisenda Andrés PadróTècnica especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals
Gema Andres ValleOficial 1aBiblioteca d'Humanitats
Cristina Andreu NebotBibliotecàriaBiblioteca de Veterinària+34 93 581 1549
Josep Maria Andújar RodríguezAuxiliar de serveisServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1260
Miguel Anguera LasherasCap d'Unitat Unitat de Gestió de la Programació i Qualitat Acadèmica6062 - 699480191
Enric Anoro RamírezTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Arquitectura i d'Urbanisme +34 93 581 4348
Meritxell Antich CortesAuxiliar de serveisBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2972
Francisco Javier Aragón MinguellTècnic logísticSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1021
Susana Aragón RodrigoCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 4057
Ester Arana MassanaTècnica superior laboralServei de Publicacions+34 93 581 2879
Maria Angeles Arco BarrosoCos de gestióUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4066
Maria Isabel Arcos GarridoTècnica mitjà laboralUnitat de Mobilitat+34 93 581 3776
Sergi Arenas i GuarchTècnic superior laboralSuport a Projectes de l'Escola de Postgrau
Alberto Arenas ToledoTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 3318
Vanessa Arias DiazAdministrativaUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau
Xavier Ariño VilaCap del Gabinet de Projectes Institucionals Gabinet de Projectes Institucionals+34 93 581 2200
Rosa Maria de Armengol GalceránTècnica mitjà laboralServei de Prevenció+34 93 581 1940
Jordi Armengol UmbertCap de projectes/d'activitatsUnitat de Dinamització Econòmica Comunitària+34 93 581 4082
Rosa Armesto VizcaínoAdministrativaUnitat Tècnica de Processos Acadèmics+34 93 581 2742
Maria Arpí AcebrónTècnica mitjà laboralUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal+34 93 586 8294
Glòria Arrufat ArrufatAdministrativaUnitat d'Administracio+34 93 581 1005
Maria Teresa Asenjo MirandaAdministrativaUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal+34 93 581 4250
David Asensio MontoroCap de Projectes Unitat d'Aplicacions+34 93 581 2069
+34 63 098 6784
Mercè Audi PrietoAdministrativaUnitat Tècnica de Processos Acadèmics+34 93 581 2060
Eva Maria Auracher Tècnica superior laboralServei de Llengües+34 93 581 1325
+34 93 581 3138
Marta Ayala RoqueTècnica especialista laboralServei d'Estabulari
Andreu Ayats BancellsTècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 586 8707
Annabel Ayllon BonninAdministrativaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1480
Noemí Aznar SantiagoBibliotecària interinaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 4123
Cristina Azorín MillarueloBibliotecàriaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1634
Mireia Bachs FragaBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1865
Gonçal Badenes GuiaDirector de Tecnologies de la Informació i la Comunicació Servei d'Informàtica+34 93 581 1244
Jesús Maria Badía i MasgrauTècnic superior laboralUnitat de Cultura en Viu
+34 93 581 2756
Llorenç Badiella BusquetsDirector de Servei Servei d'Estadística Aplicada+34 93 581 1347
María Angeles Baena ConsuegraTècnica especialista laboralUnitat de Coordinació+34 93 581 2866
Maria Teresa Bagà SáezAuxiliar de serveisUnitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 581 2608
Montserrat Bagà SantamaríaAdministrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1865
Victoria Baker Tècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Nuria Balagué MolaSotsdirectora Servei de Biblioteques+34 93 581 1015
Jordi Balaguer EscricheTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Nuria Balbuena GalbarroCap d'Àrea Direcció de l'Àrea de Gestió de les Persones+34 93 581 3483
Ferran Ballester RodríguezAdministratiuBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 2719
Núria Barba BoschDirectora Tècnica de Servei Servei de Microscòpia+34 93 581 2090
Sandra Barbosa PerezCap de Servei Servei d'Estabulari+34 93 581 3834
Guadalupe Barea GarcíaTècnica superior laboralUnitat de Web
Joan Barea GarcíaTècnic superior laboralUnitat de Web+34 93 581 1915
Meritxell Barea MolinaBibliotecària interinaBiblioteca d'Humanitats
Iryna Barodzich Personal tècnic de suport a la recercaEscola de Postgrau
Ramón Barquier MontalbánTècnic superior laboralUnitat de Comunicacions+34 93 586 8881
Margarita Barrera AsensioAdministrativa interinaUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau
David Barri CastrilloBibliotecariBiblioteca de Medicina+34 93 581 1918
Carles Bartolomé FilellaTècnic especialista laboralServei de Radiacions Ionitzants
+34 93 581 3113
Salvador Bartolomé PiñolDirector del Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules+34 93 581 3074
Andreu Bartui CasanovasAdministratiuUnitat de Contractes i Convenis+34 93 581 4600
Gerard Basachs CortinaCos de gestió interíGestió Integrada d'Afers Acadèmics i Projectes93 581 17 08
Marta Bautista PradesAdministrativaUnitat de Formació
Carmina Becerra MachacónAdministrativaServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 4429
Carmen de la Bella ArandaAdministrativaÀrea d'Economia i Finances+34 93 581 3130
F. Xavier Beltrán MontosaBibliotecariBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 2283
Andreu Benet BusquetsDirector de Servei Servei d'Activitat Física+34 93 581 1934
+34 93 581 2612
Maria Ángeles Benítez AlmarzaCap d'Unitat Àmbit d'administració+34 93 581 3457
Silvia Benítez BallusAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Sylvia Benito i Le MenseOficial 1aBiblioteca d'Humanitats
Montserrat Benito SeguraTècnica superior laboralUnitat de Web
Brahim Benmaza el BastAdministratiuUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau
Cristina Berenguel AguadoAdministrativaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1817
Maria Jesus Berge RamosDirectora Tècnica de Servei Servei d'Anàlisi Química+34 93 581 4217
Mercè Bericat BonetCos de gestióUnitat Tècnica i Patrimonial+34 93 586 8054
Joaquim Bernabé RódenasCap d'Àrea Àrea d'Afers Acadèmics+34 93 581 3040
Mireia Bernes OñateAdministrativaUnitat de Mobilitat Professional Internacional
Bernat Bertomeu BarralAdministratiuUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau
Carme Besson RibasBibliotecàriaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4008
Xavier Biarnes MasCos de gestióOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 2077
Daniel Blake Tècnic superior laboralServei de Llengües+34 93 581 1325
Esther Blanco AlamillosAuxiliar de serveisBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1344
Carlos Blasco FareloTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Anabel Blasco MorenoTècnica superior laboralServei d'Estadística Aplicada+34 93 581 1347
Maria Inmaculada Blazquez MartinSecretària del Rector Secretaria del rector
Jorge Bogarin DiazTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 3318
Igor Bogdanovic Personal tècnic de suport a la recercaVicegerència de Recerca
Josep Boldú BochacaCap d'Unitat Tècnica Unitat Tècnica d'Arquitectura i d'Urbanisme +34 93 581 1441
Isabel Boncompte BonfillCos de gestióUnitat de Suport a la Mobilitat+34 93 581 3734
Àngels Boncompte SatorrasAdministrativaUnitat de Despeses i Justificacions Econòmiques+34 93 581 1120
Jose Ramon Bonilla AlmendrosTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment+34 93 581 1295
Sabrina Bonillo ParraOficial 1aBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Nuria Boquet de la FuenteSecretària de la Direcció Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges+34 93 581 3348
Anna Maria Borfo BachGestora Servei Assistencial de Salut+34 93 581 2794
Antoni Borfo BachTècnic superior laboralOficina de Gestió de la Informació i de la Documentació+34 93 581 4117
María del Pilar Borrego GonzálezCos de gestióAdministració del SAF+34 93 581 2451
Nuria Bosch PalouzieAdministrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1851
Ana María Botey PonsáTècnic d'Unitat Unitat de Suport a la Mobilitat+34 93 581 1103
Ana María Botey PonsáTècnic d'Unitat Àrea de Relacions Internacionals+34 93 581 1103
Esther Boza FrescoTècnica mitjà laboralUnitat de Coordinació
Luis Bradineras LisCap d'Unitat Unitat de Contractes i Convenis+34 93 581 4600
Helena Braut GómezAdministrativaUnitat de Nòmines
Elisabet Braut SallentAdministrativaUAB Emprèn
Montserrat Bravo San JoséBibliotecàriaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4009
Marc Roger Bria RamirezTècnic mitjà laboralServei de Publicacions+34 93 581 2135
Sílvia Bronsoms FabrellasCos tècnic de gestióOficina de Projectes Internacionals
+34 93 581 3752
Martin Nicolas Buffa DunatTècnic superior laboralOficina de Valorització i Patents
Blanca Burillo LagoAdministrativaUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau
Muntsa Busquets SolerBibliotecàriaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1070
Miguel Angel Caballero BraceroTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Miquel Cabañas EgañaDirector Tècnic de Servei Servei de Ressonància Magnètica Nuclear+34 93 581 2291
Rosa Cabezas GarcíaBibliotecària interinaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 1492
Maria del Mar Cabezas SerranoBibliotecària interinaBiblioteca de Ciència i Tecnologia
Martí de Cabo JaumeCap de serveiServei de Microscòpia
+34 93 581 1516
Rosa María Cabrera CorchosCos de gestióUnitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)+34 93 581 2471
Montserrat Cabrera TrinidadSecretària de la Direcció Àrea de Comunicació i Promoció+34 93 581 4032
Aurora Caldero EsteveTècnica mitjà laboralUnitat de Gestió de la Programació i Qualitat Acadèmica+34 93 581 3126
Cruz Calderón LamasAdministrativaÀmbit d'administració
+34 93 581 1559
Maria del Mar Calderón LamasTècnica especialista laboralServei d'Anàlisi Química+34 93 581 4217
Sebastià Calero GarnicaTècnic superior laboralOficina de Sostenibilitat+34 93 581 3480
Judit Calero TimonedaAdministratiuÀrea d'Economia i Finances+34 93 581 3130
Natalia Calsina AlbaredaCos de gestióAdministració del SAF+34 93 581 2455
Sergio Calvet RenedoBibliotecariBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4011
Sara-Esther Calvo PérezAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4004
Iolanda Calvo UrgellTècnica superior laboralUnitat de Web+34 93 581 4051
Raquel Camacho LinaresCos tècnic de gestióUnitat Tècnica i Patrimonial+34 93 586 8479
Rosa Maria Campaña SolaTècnica superior laboralServei de Llengües+34 93 586 8706
Ana María Campdepadrós CeldránAdministrativaUnitat d'Ingressos+34 93 581 1145
Elisa Campos PérezBibliotecàriaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1480
Alejandra Campos Tècnica superior laboralOficina de Projectes Internacionals
+34 93 581 4964
Agustí Camps SañeTècnic especialista laboralServei de Llengües+34 93 586 8721
Joaquim Campuzano PuntíCap d'Àrea Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació+34 93 581 3318
Julián Cañadas de la PazAuxiliar de serveisServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1260
Ramón Manuel Cañadas de la PazAuxiliar de serveisAdministració del SAF+34 93 581 1934
Beatriz Cañete RamírezResponsable d'Àmbit d'Informació i Atencio Usuari Unitat de Promoció- Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari+34 93 581 2080
Beatriz Cañete RamírezResponsable d'Àmbit d'Informació i Atencio Usuari Unitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)+34 93 581 2080
Emilio Cano AlosOficial 1aUnitat Tècnica i de Projectes
Eva Cano CandalijaAdministrativaAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació
Olga Cano LlaveroBibliotecàriaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1819
Encarna Cano OchoaCos de gestióOficina de Coordinació Institucional+34 93 586 8586
Elisabet Canovas FloresAdministrativaEquip de Suport Administratiu Transversal+34 93 581 3807
Jose Canovas FloresAdministratiu interíServei de Llengües
Eva Maria Cantador ForteAdministrativa interinaUnitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 581 2608
Sandra Cantero GómezAdministrativaGabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges+34 93 581 1108
Concepcion Cantero HidalgoPersonal tècnic de suport a la recercaServei d'Anàlisi Química+34 93 581 4217
Marina Carbonell FerrandoBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1430
Anna Carbonell SauríAdministrativaUnitat de Suport a la Mobilitat
+34 93 581 3780
Eulàlia Cardelús de BalleTècnica superior laboralUnitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)+34 93 581 3023
Gabriel Cardeñosa ArrayasTècnic mitjà laboralOficina de Sostenibilitat+34 93 581 3396
Francisca Cardoso AltamiranoTècnica especialista laboralServei de Microscòpia+34 93 581 1845
Maria Angels Carles PomarCap de la Biblioteca Biblioteca de Medicina+34 93 581 2053
Maria Rosa Carmona BastidasOficial 1aUnitat Tècnica i de Projectes
Ana Carmona HerranzAdministrativaUnitat de Gestió de Recursos+34 93 581 3447
Raquel Carmona HerranzAdministrativaUnitat de Contractació Administrativa+34 93 586 8545
Melania Carmona LarrosaAdministrativaUnitat de Personal Acadèmic
Neli Carmona LarrosaAdministrativaUnitat d'Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral
Joaquín Caro LoberaAdministratiuUnitat Tècnica de l'Escola de Postgrau+34 93 581 3122
Josep Oriol Carol GresTècnic superior laboralUnitat de Gestió de la Informació i Dades+34 93 581 2735
Joffre Carrera FerrerTècnic superior laboralUnitat Tècnica d'Estudis+34 93 581 2475
Víctor Carretero FernándezAdministratiu interíOficina de Coordinació Institucional+34 93 581 2055
Maite Casadevall Da CostaAdministrativaUnitat d'Administracio+34 93 581 3464
Núria Casaldàliga RojasDirectora de Servei Servei de Biblioteques+34 93 581 1071
Esther Casanova SagrèTècnica superior laboralUnitat d'Anàlisi d'Estructures+34 93 581 4264
Roger Casanova De VilaltaCap d'Oficina Direcció de l'Oficina de Contractació Administrativa i Compres
Marta Francisca Casòliba GonzálezAdministrativaUnitat de Tresoreria+34 93 581 2994
Jesús Castaño MarínCos de gestióUnitat de Certificació i Projectes d'Administració Electrònica+34 93 581 2752
Francisca Castaño RodríguezAdministrativaGabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges+34 93 581 3080
Alicia Castella BovéTècnica superior laboralServei de Prevenció+34 93 581 1950
Dolores Castellano LópezTècnic D'unitat Unitat de Gestió de la Informació i Dades+34 93 581 4140
Maria Isabel Castellano LópezCap de Servei d'Informàtica Distribuïda Unitat de Coordinació
Oriol Castells PrimsBibliotecariBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1570
Xavier Castilla DíazCap de Projectes Unitat d'Operacions i Sistemes+34 93 581 3857
Belén Castilla SánchezAdministrativaAdministració del SAF
Encarna Castillo CastilloTècnica superior laboralUnitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)+34 93 581 3291
Virginia Castillo JaénTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 586 8718
Maravillas Castillo MartínezAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 1492
Jose Manuel Castillo PedrosaTècnic superior laboralUnitat d'Operacions i Sistemes+34 93 581 4954
Ana Castillo VillegasAdministrativaEquip de Suport Administratiu Transversal
Maria Jose Castillo VillegasAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Luis Castro BaldellouTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació
María Carmen Castro BaldellouTècnica mitjà laboralÀrea d'Afers Acadèmics+34 93 581 1139
Montserrat Castro SerraTècnica de suport administratiuUnitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria de Registre+34 93 581 2027
Montse Catafal BenitoCap de la Biblioteca Biblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1818
Mireia Cendros CarrerasVicegerent d'Economia Vicegerència d'Economia+34 93 581 1179
Javier Cercós SánchezCap de Servei d'Informàtica Distribuïda Unitat de Coordinació+34 93 581 4355
Pere Cerdan MartinezTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Carolina Cerulla TorrenteAuxiliar de serveisAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 3186
Xavier Cervelló AtanesGestor Econòmic Gestió Econòmica de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 1550
Monica Cervera HurtadoCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals
+34 93 581 4057
Antoni Chacón ReyCap de Servei d'Informàtica Distribuïda Unitat de Coordinació
Gabriel Chancel ValenteTècnic superior laboralAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 2943
Amaia Chavarri BadiolaOficial 1aBiblioteca de Ciència i Tecnologia
Pilar Chavarrías ÁlvarezCap d'unitat Unitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 581 1122
José Antonio Checa MartínezTècnic mitjà laboralUnitat de Compres+34 93 581 3803
Antonio Chico CepriánCoordinador Administratiu Oficina de Qualitat Docent+34 93 581 3706
Josefa Chico ChamorroAdministrativaUnitat Tècnica i Patrimonial+34 93 581 2603
Laura Cires OsorioOficial 1aBiblioteca de Ciències Socials
Carina Clavell FuentezAdministrativaGestió Econòmica de l'Institut de Ciències de l'Educació
Nuria Claver LopezCap d'Oficina Oficina de Projectes Internacionals+34 93 581 2940
Neus Clavera FontquerniTècnica superior laboralOficina de Coordinació Institucional
Javier Clemente PradesAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1109
Fernanda Cobo MedinaAdministrativaUnitat d'Anàlisi d'Estructures+34 93 581 1981
Sara Cobo MolesAdministrativaUnitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 586 8589
Queralt Coll AlzinaAdministrativa de Suport a ProjectesUnitat de Suport a la Mobilitat
+34 93 581 4215
Veronica V Colombo Tècnica superior laboralOficina de Projectes Internacionals
+34 93 586 8630
Marta Colomer BergadaAdministrativaUnitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria de Registre
Ricard Comorera MasTècnic especialista laboralServei Planta de Tecnologia dels Aliments+34 93 581 1937
Mateu Company SanchezAdministratiuÀmbit d'administració+34 93 581 1559
Ricard Condeminas ZatoTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment
Erika Constantino AguilellaTècnica superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 3318
Maria Montserrat Contreras CruzSecretària de l'Àrea Àrea d'Afers Acadèmics+34 93 581 3040
Núria Contreras TorresBibliotecàriaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 3367
José Luis Copete PeraltaBibliotecariBiblioteca de Ciència i Tecnologia
+34 93 581 1906
Raul Core BradinerasBibliotecariBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1288
David Corral i CanalAdministratiuOficina de Coordinació Institucional+34 93 581 4345
Eva Corral FullaAdministrativaUnitat de Formació+34 93 581 2968
Magda Correas PiñeroAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat
+34 93 581 1109
Albert Cortabitarte AmorósAdministratiu interíUnitat de Projectes Organitzatius
Sara Cortes CarregaloAdministrativa de Suport a ProjectesOficina de Qualitat Docent+34 93 581 4166
Francisco Cortés LópezTècnic mitjà laboralServei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria
+34 93 586 8950
José Manuel Cortés MartínezTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Faly Cortés TorresSecretària de l'Àrea Àrea de Serveis Logístics i d'Administració+34 93 581 3249
Ramón Costa ComellasCap de Servei Servei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 3440
Manuela Costa GarcíaTècnica superior laboralServei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria
+34 93 586 8948
Miquel Costa SimónAdministratiuOficina de Valorització i Patents+34 93 581 3435
Esther Crespo RomeoCap de ComunicacióÀrea de Comunicació i Promoció+34 93 581 4032
Marc Creus MedinaPersonal tècnic de suport a la recercaUnitat de Desenvolupament i Explotació de Dades+34 93 581 4274
Tomeu Criach VilaAdministratiu interíUnitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria de Registre+34 93 581 2027
Tomeu Criach VilaAdministratiu interíOficina de Gestió de la Informació i de la Documentació
Dolors Cruz JiménezAdministrativaÀmbit d'administració
Melchor Cruz MurilloTècnic d'Unitat Unitat de Dinamització Econòmica Comunitària+34 93 581 2294
Maria Isabel Cuadrado BenítezTècnica mitjà laboralBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2537
Joan Manel Cuartero BaqueroTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació
Alicia Cuenca LopezAdministrativa interinaSecretaria de l'Equip de Govern
Ana Cuevas ArrieroTècnica especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 3440
Francisco José Cuevas RuízSecretari Tècnic Escola de Postgrau
Toni Cumplido SánchezTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Samantha Curopos de AlmeidaPersonal tècnic de suport a la recercaUnitat de Desenvolupament i Explotació de Dades+34 93 581 4216
Monica Cusi BohigasAdministrativaUnitat d'Anàlisi d'Estructures+34 93 581 4264
Maria Dalmases ArnellaMestra d'ensenyamentAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 1648
María Jesús Delgado ChamorroTècnica superior laboralUnitat de Comunicació+34 93 581 4049
Laura Diaz GaleraSecretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Eva Diaz LopezAdministrativaUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau
Judith Diez AltamiranoTècnica especialista laboralUnitat d'Administració de l'Edifici D
Esther Díez SaizAdministrativaUnitat de Desenvolupament i Explotació de Dades+34 93 581 3281
Conxita Dolz PeidroTècnica superior laboralUnitat de Projectes Organitzatius+34 93 581 4886
Montserrat Domènech CasadevallAdministrativaUnitat de Formació+34 93 586 8420
Maria Teresa Domingo ArcasTècnica especialista laboralServei de Biblioteques
Virginia Domínguez ÁlvarezCos de gestióUnitat Tècnica de Processos Acadèmics+34 93 581 1697
Manoli Dominguez CaminoAdministrativaUnitat de Suport a la Mobilitat
+34 93 581 4403
Eva Alejandra Domínguez FernándezCos de gestió interinaUnitat d'Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral+34 93 586 8752
Noelia Donado JañezCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals
Anna Doroteo RojasCos de gestióUnitat de Nòmines+34 93 581 1066
Laura Duarte CampderrosTècnica superior laboralObservatori per a la Igualtat
+34 93 581 2929
Miriam Duch CaravacaAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació
Daniel Dueñas RuizTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 3318
Beri Dugo NavarroAdministratiuUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau
Albert Duque RubiaTècnic superior laboralUnitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)+34 93 586 8581
Samuel Duran GarciaAdministratiuUnitat de Nòmines+34 93 581 1069
Catalina Dux-Santoy RoldanAdministrativa interinaEquip de Suport Administratiu Transversal
Manuel Ebri VidalAdministrador d'Espais de la Zona Cívica Administració d'espais de la zona Cívica
+34 63 915 7298
José Manuel Egea ZoyoCap d'Unitat Unitat Tècnica de Processos Acadèmics+34 93 581 4693
Neus Elvira SolaAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1109
Javier Enrique RomeroTècnic superior laboralUnitat d'Operacions i Sistemes+34 93 581 2056
Ana Escañuela BarradasCap de la Biblioteca Biblioteca d'Humanitats+34 93 581 1763
Teresa Escardó MarínTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 586 8705
Rebeca Escolano NogueiraTècnica superior laboralUnitat de Comunicació+34 93 586 8228
Jaume Escude LozanoTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment
Isaac Escudero SánchezTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Irina Espes VelaAdministrativa interinaVicegerència de Recerca
Joan Espin AguileraTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Cristina Espin LopezCos de gestióUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 4830
Margarita Espinosa BartoloméAdministrativaUnitat de Suport a la Mobilitat+34 93 581 3736
Àngels Espinosa CallejaAdministrativaOficina de Coordinació Institucional+34 93 581 1390
Anna Estape MirabentTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 2017
Marta Estella ClotaDirectora del Servei de Llengües de la Uab Servei de Llengües
+34 93 586 8723
Iban Esteve PladevallTècnic especialista laboralUnitat de Cultura en Viu+34 93 581 3852
Maria Gemma Estrugas MoraTècnica superior laboralBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 2061
Anne Eude Tècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
+34 93 581 3326
Alba Eustaquio RuizDirectora Tècnica de Servei Servei d'Anàlisi Química+34 93 581 1291
Maria Rosa Fàbregas EstradaResponsable Tècnica Unitat de Desenvolupament i Explotació de Dades+34 93 581 4274
Tomàs Fabregat AnglésCap de la Biblioteca Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4010
Silvia Fajardo IslaTècnica superior laboralUnitat de Selecció+34 93 581 4709
Josep Fargas CapuzAdministratiuOficina de Qualitat Docent+34 93 581 2385
Gloria Maria Farre ForrollaAdministrativaUnitat de Mobilitat Professional Internacional+34 93 586 8738
Joan Farre VilaCap d'Unitat Unitat de Personal Acadèmic
Maria Carmen Farres VilaAdministrativa interinaUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau
Rafael Feijoo CornesCap de Projectes Unitat d'Aplicacions+34 93 581 2552
Manuel Ramon Fernandez de Bobadilla CastañerDirector de Seguretat Servei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 4160
Loli Fernandez DiazAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1109
Mary Fernandez DiazAdministrativaDirecció+34 93 581 2043
Aida Fernandez GarciaBibliotecària interinaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 3367
Albert Fernández JorgeAuxiliar de serveisAdministració del SAF+34 93 581 1934
Silvia Fernández MeginoCos de gestióUnitat de Comunicació+34 93 581 3118
María Dolors Fernández MontravetaCap d'Unitat Unitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria de Registre+34 93 581 2027
María José Fernández San MillánAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1156
Noemí Fernández SantiagoAdministrativa interinaInstitut de Ciències de l'Educació
Cristina Fernández VidalAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 1492
Carmen Ferrando VilanovaAdministrativa interinaAssessoria Jurídica
Enric Ferrer MuñozOficial 1aBiblioteca Universitària de Sabadell
Joana Ferrer TorrensBibliotecàriaBiblioteca de Veterinària+34 93 581 2545
Roger Ferrer VergesTècnic especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 1937
Rosa Ferreres PlansAdministrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2585
Ignacio Ferrero BeatoCos tècnic de gestióUnitat de Desenvolupament i Explotació de Dades+34 93 581 4274
Ana de Fez RamosAdministrativaÀrea d'Economia i Finances+34 62 604 7335
Marta Figuerola FinardCos de gestióUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 4444
Maria Josep Fiter Mas de XaxarsAdministrativaUnitat de Serveis a la Comunitat+34 93 581 2132
Neus Fito FontCap d'Unitat Unitat de Formació+34 93 586 8417
Anna Florensa BotinesCos tècnic de gestióOficina de Sostenibilitat
+34 93 581 3568
Anna Maria Florensa FarréCap d'Unitat Tècnica Unitat Tècnica i de Projectes
+34 93 581 1051
Àgueda Flores FloresCap de Servei Unitat de Garantia de Qualitat (UGQ)+34 93 581 3578
Cristóbal Flores PérezTècnic especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 1937
Sandra Flórez CamprubíTècnica superior laboralUnitat d'Auditoria
Miriam Folch BozzoAdministrativa interinaOficina de Projectes Internacionals+34 93 586 8034
Enric Font OllerDirector d'Arquitectura i Logística Direcció+34 93 581 1114
Jordi Font SeguésTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació
Juan Ignacio Forcen TrinidadTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació
Jordina Fornell BeringuesPersonal tècnic de suport a la recercaResponsables de Projectes
Sergio Fortón BaringoCap D'unitat Unitat d'Ingressos+34 93 586 8481
Josep Franquesa SobrinoCap D'unitat Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques+34 93 586 8482
Robert Fritsche Tècnic superior laboralServei de Llengües+34 93 581 1325
+34 93 581 3138
Enrique Fullola RodríguezTècnic especialista laboralServei de Publicacions+34 93 581 2563
Susanna Gabardos IturraldeAdministrativaAdministració del SAF+34 93 581 2451
Elisabet Gabarnet LlobetSecretària de la Direcció Direcció de l'Àrea de Gestió de les Persones+34 93 851 1313
Elena Gabarra GironesTècnica especialista laboralOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 1363
David Galán de MiguelTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Pedro Galan de MiguelCap de Servei d'Informàtica Distribuïda Unitat de Coordinació
Marta Galan RigolAdministrativaBiblioteca de Ciència i Tecnologia
Sebastián Galera GallegoTècnic superior laboralUnitat de Coordinació+34 93 581 2097
Sandra Galera GarcíaAdministrativaUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4019
Francesca Galera MolinaTècnica superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 3318
Francesc Galera PortaTècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Mireia Galí ReyesCap de projectes/d'activitatsResponsables de Projectes
Maria Inmaculada Galilea BordasAdministrativa interinaUnitat d'Economia
David Galisteo TejadaTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
David Gallardo GarcíaTècnic especialista laboralServei d'Estabulari
Elisabet Gallego TorrenteCap d'Unitat Unitat de Planificació i de Projectes Estratègics+34 93 581 4033
Pablo Gallegos RieraTècnic superior laboralUnitat de Web+34 93 581 2531
Imma Gamo NietoResponsable de Seguretat Unitat d'Operacions i Sistemes+34 93 581 2172
August García AlberoGestor Unitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4046
Manuela García BenítezAdministrativaUnitat d'Ingressos+34 93 581 3515
Margarita García BofillAdministrativaUnitat de Compres+34 93 581 1117
Antoni García BorrásDirector de l'Àmbit d'Organització Àmbit d'Organització
Ana García DuránSecretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern+34 93 581 1439
Ariadna Garcia EstebanTècnica d'Unitat Oficina de Qualitat Docent
Cristina Garcia GarciaAdministrativaUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal
+34 93 581 2082
Francisco Javier García GarcíaAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1109
Marcos García GarcíaTècnic logísticBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1572
Montserrat García GarcíaSecretària de l'Àrea Àrea de Gestió de la Recerca+34 93 581 2083
Juan Garcia GasconAdministratiuUnitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)
Alba Garcia GomezAdministrativaUnitat de Desenvolupament i Explotació de Dades+34 93 581 4274
Manuel Garcia GomezAuxiliar de serveisServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1894
Francisca García HaroDirectora de Servei Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria
+34 93 586 8946
Olaya García LópezTècnica mitjà laboralUnitat de Coordinació
Maria Jesús García MartínTècnica superior laboralUnitat de Projectes Organitzatius+34 93 581 2019
Juan Ramon Garcia MillaTècnic especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
Margarida García MontesinosAdministrativaUnitat de Gestió de la Programació i Qualitat Acadèmica+34 93 581 4025
Carmen García MoralesCap d'Unitat Administració del SAF+34 93 581 2626
Chelo Garcia MoyaAdministrativaUnitat de Gestió de Recursos
Francis Garcia MuñozAdministratiuUnitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 581 2826
Maite García NanclaresAdministrativaÀmbit d'administració+34 93 581 1583
Maleny García-Pardo SánchezCap d'Unitat Unitat d'Administracio+34 93 581 2088
Isabel García PérezCap d'Oficina Oficina de Coordinació Institucional+34 93 581 2075
Rosario Garcia PerezAdministrativaÀrea d'Economia i Finances
Roser García PiñeroAdministrativaUnitat de Nòmines+34 93 581 1069
Patricia Garcia del PinoAdministrativaUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4019
Patricia Garcia del PinoAdministrativaAdministració del SAF
Sara Garcia RamirezAdministrativaÀrea d'Economia i Finances
Maria García RamónCos de gestió interinaUnitat de Despeses i Justificacions Econòmiques+34 93 581 3225
María Pilar García RoviraPersonal acadèmic jubilatAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació
Rebeca Pilar Garcia RuedaTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 586 8720
José Antonio García SánchezTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 3318
Marina García SorianoAdministrativaBiblioteca de Veterinària+34 93 581 1549
Belén Gari AguileraTècnica superior laboralServei de Llengües+34 93 581 1325
+34 93 581 3335
Olga Garreta GuerraPersonal tècnic de suport a la recercaServei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria+34 93 586 8950
Montse Garriga TeixidóAdministrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2059
Marta Garriga VidalAdministrativaUnitat de Gestió de la Programació i Qualitat Acadèmica+34 696184847 / 6232
Rafaela Gascón PalomarTècnica especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
Jordi Gassiot PintoriTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Lletres i de Psicologia+34 93 581 2100
Michael James Gates Tècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
+34 93 581 2928
Ricard Gázquez PérezTècnic superior laboralUnitat de Cultura en Viu+34 93 581 2756
Maria Genescà PalauCap d'Àrea Àrea de Desenvolupament de Persones
Eric Genis MiralbellAdministratiuUnitat d'Administració de l'Edifici D
Fran Gerez RodriguezTècnic superior laboralUnitat de Formació+34 93 586 8299
Ramón Gervilla FernandezTècnic superior laboralServei Planta de Tecnologia dels Aliments+34 93 581 2117
Maria Neus Gibert BretonesBibliotecàriaBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 2283
Damià Gil CanoBibliotecariBiblioteca de Ciència i Tecnologia
María Gil GonzálezAdministrativa interinaAssessoria Jurídica
Oliver Gil GutierrezOficial 1aUnitat Tècnica i de Projectes
Marta Gil MañàBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2045
Marta Gil MañàBibliotecàriaCartoteca General+34 93 581 2045
Maria Rosa Gil SánchezBibliotecàriaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1115
Natalia Gimenez PerezAdministrativa interinaUnitat de Suport a la Mobilitat
Miguel Angel Gimeno ChicaTècnic logísticBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4004
Pilar Ginés MateoCap de la Biblioteca Biblioteca Universitària de Sabadell+34 93 728 7702
Maria Roser Giraldo VázquezAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4009
Montse Gispert BoschTècnica superior laboralAssessoria Jurídica+34 93 581 4083
Maria Isabel Goma RodríguezAdministrativaGestió Integrada d'Afers Acadèmics i Projectes+34 93 581 1648
Encarnacion Maria Gomez AndradeAuxiliar administrativa interinaÀrea d'Economia i Finances+34 93 581 1196
Gabriel Gómez ArroyoAdministratiuUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4014
Raquel Gomez CesareoAdministrativaUnitat de Serveis a la Comunitat+34 93 581 2530
Silvia Gomez EneroAdministrativaUnitat de Suport a la Mobilitat+34 93 581 3779
Oscar Gómez GarcíaTècnic superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 2571
M Belén Gómez HornillosCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 2854
Ángela Gómez ManotasAdministrativa interinaUnitat de Formació
Sandra Gomez MontoliuAdministrativa interinaUnitat Tècnica i de Projectes
Genoveva Gomez MuñozAdministrativa interinaOficina de Qualitat Docent+34 93 581 3795
Gerard Gómez SerranoAdministratiuServei de Llengües
César Gómez VázquezAdministratiuUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 1067
Virginia Gómez VilarchaoSecretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern+34 93 581 3709
Juan González AlemanyTècnic especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
Francisco Manuel Gonzalez CaballeroAdministratiuUnitat de Nòmines
Jessica Gonzalez CerqueiraAdministrativa de Suport a ProjectesÀrea d'Afers Acadèmics+34 93 552 7112
Sònia González GarcíaCap d'unitat UAB Emprèn+34 93 586 8764
Mònica Gonzàlez GavaraBibliotecàriaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 2338
Néstor González MolineroCos de gestióServei de Llengües
+34 93 586 8712
Maria Purificacion Gonzalez MorilloAdministrativaUnitat tècnica+34 93 581 1412
Ariadna Gonzalez PujolCos de gestióUnitat de Formació+34 93 581 8418
Cristian Gonzalez RecioAdministratiuBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2972
Carlos González SilvaTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Nuria González TejadaAdministrativaUnitat de Compres+34 93 581 2044
Gerardo González VallaraCap d'Unitat Unitat de Serveis a la Comunitat+34 93 581 4245
Sergi Graboleda ViñasTècnic especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 1937
Sara Granja MicóAdministrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2992
Andreu Grau FontanalsTècnic superior laboralUnitat de Desenvolupament i Explotació de Dades+34 93 581 4274
Martí Griera FisaCap de Projectes Unitat de Comunicacions+34 93 581 2093
Mario Guerra Personal tècnic de suport a la recercaUnitat de Gestió de la Programació i Qualitat Acadèmica+34 93 581 8053
Luisa Guerrero MuñozAdministrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2184
Fernando Guerrero RebolloVicegerent de Persones Vicegerència de Persones
Jordi Guillemot MarcetTècnic especialista laboralUnitat d'Audiovisuals i Multimèdia+34 93 581 1778
David Guillen BaenaTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació
Juan Guillén LópezTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació
Angels Guimerà GuinotCap de Gabinet Gabinet del Rectorat+34 93 581 2299
Ana Isabel Guirado MartinezAdministrativa interinaUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 4211
Xavier Guirado TéllezAdministratiu interíÀrea de Serveis Logístics i d'Administració+34 93 586 8273
Montserrat Gutiérrez FolgueirasBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 4928
Maria Virtudes Guzmán AguilarBibliotecàriaBiblioteca de Medicina+34 93 581 1243
Diego Jesús de Haro CaparrósTècnic superior laboralUnitat d'Operacions i Sistemes+34 93 581 1908
Jorge Haro PardoAdministratiu interíEquip de Suport Administratiu Transversal
Adrià Herbera LunaTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Arquitectura i d'Urbanisme +34 93 581 3804
Paloma Heredia RuizCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals
David Hernández AbajoAdministratiu Responsable De Departament Unitat Tècnica de Processos Acadèmics
Mireia Hernández AscanioTècnica mitjà laboralAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació
+34 93 581 3125
Carme Hernández CanossaCos de gestióUnitat d'Administració+34 93 586 8756
Anna Hernandez FreyBibliotecàriaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1135
Francesca Hernández GarcíaTècnica mitjà laboralUnitat Tècnica d'Arquitectura i d'Urbanisme +34 93 581 2086
Daniel Hernandez IbañezAuxiliar de serveisBiblioteca de Ciències Socials
Óscar Hernández MagañaTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment+34 93 581 8376
Marina Hernandez ManzanoAdministrativa de Suport a ProjectesUnitat de Garantia de Qualitat (UGQ)
Cristian Hernandez MartinezTècnic especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 3440
Maria Jesús Hernández MartínezAuxiliar de serveisBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 1714
Carles Hernandez PaisalTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Oskar Hernández PérezBibliotecariBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4013
Carles Hernández PuertoCap d'Unitat d'Estudis Unitat Tècnica d'Estudis+34 93 581 1403
Beatriz Hernandez SanchezAdministrativaÀrea de Serveis Logístics i d'Administració+34 93 586 8555
Marcos Herrera MembrivesAdministratiuUnitat tècnica+34 93 581 1412
Carme Hidalgo MontanerTècnica superior laboralOficina de Sostenibilitat+34 93 581 4145
Maria Carme Hidalgo MoyaAdministrativaUnitat Tècnica de Processos Acadèmics
Josefa Huertas ArroyoAdministrativaBiblioteca d'Humanitats
Roger Huertas SanchezTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació
Eva Humet BlancoAdministrativaUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 1255
Marta Humet OlivaTècnica mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment
David Ibars BorrásTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment+34 93 581 3466
Maite Ibern GomezTècnica superior laboralOficina de Valorització i Patents+34 93 581 3239
Antonio Iborra ObiolsCos tècnic de gestióServei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria
+34 93 586 8949
+34 93 586 8986
Carlos Iglesias MolinaTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació
Núria Illan CintasOficial 1aBiblioteca d'Humanitats
Xavier Isern TorrasCap de projectes/d'activitatsInfraestructures i Competicions+34 93 581 1934
+34 93 581 2662
Begoña Isla CabelloSecretària de la Direcció Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació+34 93 581 3318
Sandra Izquierdo SaladoTècnica mitjà laboralServei d'Anàlisi Química+34 93 581 4217
Alicia Izquierdo San-AgustínAdministrativaUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 3129
Fatemata Jakuraka DukurayOficial 1aBiblioteca de Ciència i Tecnologia
Ian David JamesTècnic superior laboralServei de Llengües+34 93 581 1325
+34 93 581 3342
Rafael Jaramillo SilvaAdministratiuBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2972
Daniel Jimenez AsenjoTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Olga Jiménez BañoAdministrativaUnitat de Gestió de la Programació i Qualitat Acadèmica+34 690387051 / 6236
Jasmina Jimenez CanoTècnica especialista laboralServei Planta de Tecnologia dels Aliments
Laura Jimenez FernandezCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 3130
Margarita Jiménez GómezCos de gestióUnitat Tècnica de l'Escola de Postgrau
Mario Jiménez LindeCos de gestióAdministració d'espais de la zona Cívica
+34 93 586 8487
Eva Maria Jiménez RoviraCap de Gestió de Projectes Responsables de Projectes+34 93 581 2200
Maribel Jiménez SerresTècnica superior laboralUnitat de Comunicacions+34 93 581 3242
Jones Jones JonesTècnic superior de suport a la recercaServei d'Informàtica
Ferran Jorba GarcíaTècnic superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 4240
Marta Jordán GiliBibliotecàriaBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 1635
Pere Jornet PieraTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment
+34 93 581 3044
Jordi Jovani AubanellAdministratiuGabinet del Rectorat
Leticia Julià RomeaAdministrativaOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 3585
Teresa Julia VercetCos de gestió interinaUnitat d'Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral+34 93 586 8753
Carlos Julián OltraTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Jesús Antonio Julián RuizTècnic superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 1249
Josep Jutglar CompanyTècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Fiona Megan Kelso Tècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Konstantinos Kourkoutas Personal tècnic de suport a la recercaVicegerència de Recerca
+34 93 586 8245
Esther Labrador AgustínGestora Econòmica Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques+34 93 581 1120
Jordi Lacruz CasadoTècnic mitjà laboralServei de Publicacions+34 93 581 2008
Marisa de Lafuente LumbrerasBibliotecària interinaBiblioteca d'Humanitats
Joaquim Lahoz CasullaTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació
Juan Carlos Lao CarreteroTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Clara Emilia Lara TerreroTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Maria Lourdes Larramona CarreraAdministrativaUnitat de Gestió de Recursos+34 93 581 2162
Mònica Leiva MarcosTècnica superior laboralOficina de Qualitat Docent+34 93 581 4931
Ivan Leiva PuertoCap de Projectes Unitat d'Operacions i Sistemes+34 93 581 2098
Vanesa Leo LópezAdministrativaUnitat de Gestió de Recursos+34 93 581 4216
Miguel Ángel Linares CapelCap d'unitat Unitat de Comunicació+34 93 581 1335
Montserrat Llamas TorresAuxiliar administrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2992
Jaume Llaudet PalliseCap de Suport Logístic i Punt d'Informació Suport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1007
Mónica Llibre MoyaTècnica superior laboralUnitat de Cultura en Viu
+34 93 581 2449
Rosa Llobet AbizandaCap de projectes/d'activitatsInfraestructures i Competicions+34 93 581 2452
Muntsa Llordella PuigTècnica superior laboralUnitat de Planificació i de Projectes Estratègics+34 93 581 4033
Marc Lluch ArenasTècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Isabel Lluis AvilesAdministrativaUnitat de Formació+34 93 581 3268
Silvia Lope PiedrafitaTècnica superior laboralServei de Ressonància Magnètica Nuclear+34 93 581 3784
Dolores Lopera TerceroAuxiliar de serveisServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1260
Javier Lopez AceñaTècnic especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 1937
Enric López CejasCap D'Unitat Unitat de Suport a la Mobilitat
+34 93 581 3735
+34 93 581 4165
Octavi López CoronadoTècnic superior laboralUnitat de Comunicació+34 93 581 3301
David López CurielCap de Servei de Recursos Informàtics i de Multimèdia - SERIM Unitat de Coordinació
Cristina López FerrerAuxiliar de serveisBiblioteca de Ciències Socials
David López GiróTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Noemí López GómezCos de gestióUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal+34 93 581 3501
Maria delMar Lopez GonzalezTècnica especialista laboralServei d'Estabulari
+34 93 581 1474
Neus López IzquierdoLletrada Assessoria Jurídica+34 93 581 3791
Paco López ManzanoTècnic superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 2861
Maria del Carmen Lopez MartinezAdministrativaServei de Llengües
Antonio López MuñozTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Alejandro Javier Lopez OchoaAdministratiu de Suport a ProjectesÀrea d'Afers Acadèmics
José Carlos López PérezTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació
Alejandro Lopez PoloTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Francisco Javier Lopez RiosCap de Taller Unitat de Mobilitat
Luis Carlos López SantosAdministratiuUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1193
Marta López SepúlvedaPersonal tècnic de suport a la recercaUnitat Tècnica de Doctorat+93 5 81 2473
Juan Carlos López SotoAdministratiuBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1288
+34 93 581 2059
Anna Lopo CaurínBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1932
José Antonio Lorenzo AjoCap del Suport Informàtic de l'Escola d'Enginyeries Unitat de Coordinació
Raquel Lozano AlvarezAdministrativaUnitat Tècnica de Doctorat
Isaac Lozano OliverAdministratiuUnitat d'Administració93 58 6 8 9 72
Rosa Lozano PorcelAuxiliar de serveisBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4003
Cayetano Lucha SánchezOficial 1aBiblioteca de Medicina
Jessica Ludwig Tècnica superior laboralÀrea de Comunicació i Promoció+34 93 581 4631
Dolores Lupiáñez LópezAdministrativa interinaBiblioteca de Ciències Socials
Carolina Luque CampillosTècnica superior laboralServei de Prevenció+34 93 581 4144
Eduardo Luque PatrocinioTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació
Sarai Luzón AguilarAdministrativaUnitat d'Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral+34 93 586 8754
Yolanda Macias BlancoAdministrativaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 4006
Joan Madrenas PérezAdministratiuBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1480
Pablo Malagon CastanedoTècnic especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
Jordi Malapeira ArgilagaPersonal tècnic de suport a la recercaOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 4999
Juan Manuel Maldonado PuertoAuxiliar de serveisServei de Biblioteques+34 93 581 4891
Montse Mallorquí GrauperaCap de la Biblioteca Biblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 1086
Pedro Malpica BermejoTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació
Gabriel Manzano FernándezAdministratiuAdministració del SAF
+34 93 581 2613
Heura Marçal SerraTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 586 8715
Mari Carmen Marcos CancioTècnica superior laboralUnitat de Formació+34 93 581 3510
Alba Marcos LopezAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
María Pilar Margarit GisbertAdministrativaUnitat d'Administració+34 93 586 8757
Dolors Marín LópezCap de Servei d'Informàtica Distribuïda Unitat de Coordinació
Gema Marín MadrazoAdministrativaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1570
Maria Ángeles Marina AntónSecretària de l'Àrea Direcció+34 93 581 1114
Andreu Marqués CabreraAdministratiu interíServei Assistencial de Salut
Lucía María Márquez CarbajoTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Mercedes Márquez MartínezTècnica superior laboralServei de Proteòmica i de Biologia Estructural (SePBioEs)+34 93 581 2864
Antonio Márquez PérezTècnic especialista laboralSecretaria del rector 935812200
Julia Marsal ClaveAdministrativaUnitat Tècnica de Processos Acadèmics+34 93 581 1206
Joan Carles Marset CausCap de Servei Servei de Publicacions+34 93 581 1022
Maria Marsol BurgosAdministrativaÀrea d'Economia i Finances+34 93 586 8054
Joan Martí CarbóAdministratiuBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4004
Marisol Marti RibellesTècnica superior laboralUnitat de Selecció+34 93 581 3212
Maria del Mar Martín DomínguezTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Lucas Martín PinardiTècnic superior laboralOficina de Valorització i Patents+34 93 581 3229
Begoña Martín RomeroAdministrativaUnitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 581 1126
Blanca Martínez de AbrilSecretària de l'Àrea Àrea de Relacions Internacionals+34 93 581 2753
Valeriano Martínez CarmonaTècnic especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 1937
Carlos Martinez CarpinteroOficial 1aBiblioteca de Ciències Socials
Juan Antonio Martínez CarrascalCap d'Unitat Unitat de Planificació+34 93 581 3318
José María Martínez ExpósitoCap d'Unitat Tècnica Unitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment+34 93 581 1701
Cristina Martínez FafianTècnica superior laboralUnitat de Formació
Iván Martínez FloresVicegerent de Recerca Vicegerència de Recerca+34 93 581 2083
Lorena Martinez GarciaAdministrativaUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau
Toni Martinez IngelmoTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Sergio Martinez IngelmoTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació
Alberto Martinez LopezTècnic especialista laboralServei d'Estabulari
Mercedes Martinez LopezTècnica superior laboralServei de Prevenció+34 93 581 1940
Laura Martínez MartínezPersonal tècnic de suport a la recercaUnitat de Garantia de Qualitat (UGQ)
Silvia Martínez MartínezCos de gestióBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1865
Arantxa Martinez MartosAdministrativa de Suport a ProjectesEquip de Suport Administratiu Transversal+34 93 581 3807
Jordi Martínez MilianCos de gestióUnitat Tècnica+34 93 581 4711
Eva Martínez OrtegaAdministrativaOficina de Coordinació Institucional
Gisela Martinez PascualAdministrativaAssessoria Jurídica+34 93 581 2574
Raul Martinez PlazaAuxiliar de serveisBiblioteca de Ciències Socials
Sílvia Martínez-Quintanilla MorillaCap d'Administració Administració de l'Institut de Ciències de l'Educació
Ana Maria Martinez RodriguezCap d'Oficina Oficina d'Anàlisis Econòmiques+34 93 581 2824
Ramoni Martínez SeguraAdministrativa interinaUnitat de Desenvolupament i Explotació de Dades+34 93 581 3737
Iván Martínez VargasPersonal tècnic de suport a la recercaÀrea d'Afers Acadèmics+34 93 552 7112
Irma Martorell EscolàBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1865
Sonia Martos CascalesAdministrativaUnitat d'Anàlisi d'Estructures
Araceli Martos ValverdeGestora Econòmica Unitat d'Economia620362763 -Ext. 6129
Núria Marzo CaberoCap d'Unitat Unitat de Programació i Acreditació Universitària+34 93 581 1929
Josep Mas RosAdministratiuBiblioteca de Veterinària+34 93 581 1820
Josep Masalles RománPersonal acadèmic jubilatAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació
Violeta Masegosa AlvarezAdministrativaUnitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)
Mercè Masnou FerrerCap de Projectes Promoció i Assessoria Tècnica+34 93 581 2722
Montserrat Masoliver PuigVicegerent Vicegerència d'Ordenació Acadèmica+34 93 581 2386
Sebastian Masso HidalgoOficial 1aBiblioteca d'Humanitats
Tania Mata SánchezAdministrativaUnitat de Gestió de Recursos
Maria Matarredona SantonjaLletrada Assessoria Jurídica+34 93 586 8262
Nuria Mateos CasoAdministrativaServei de Publicacions+34 93 581 1715
Helen Mcnally Tècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Gabriel Esteban Medina AlonsoTècnic superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 1280
Daniel Medina TorregrosaTècnic mitjà laboralUnitat de Desenvolupament i Explotació de Dades
Fulgenci Mejias LopezTècnic mitjà laboralOficina Tècnica+34 93 581 2885
Abraham Merchan ArrondoTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 3318
Jordi Messeguer FerrerTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment
Alfons Miàs MiàsPersonal tècnic de suport a la recercaVicegerència de Recerca+34 65 909 4428
Andres de Miguel CruzAuxiliar de serveisBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Pep Milian MartínezTècnic mitjà laboralUnitat de Dinamització Econòmica Comunitària+34 93 586 8556
Jose Luis Millán DomingoTècnic superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 1014
Begoña Miñarro VivasResponsable de Projectes Responsables de Projectes+34 93 581 4907
Araceli Mingueza OrtegaAdministrativaUnitat Tècnica i Patrimonial+34 93 581 3172
Marta Miquel SasplugasBibliotecàriaBiblioteca de Ciències Socials
Marta Miracle BabiaCap d'unitat Unitat de Contractació Administrativa+34 93 581 2479
Ramón Miret CasullerasAdministratiuBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1801
Immaculada Miró GarcíaTècnica superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 1252
Marta Miró OliveTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 586 8717
Sofia Margarita Mojica BaqueroPersonal tècnic de suport a la recercaGabinet del Rectorat
Robert Molina BarrachinaAdministratiu interíUnitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)
Ginés Molina MorenoTècnic mitjà laboralServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1260
Carlos Molina NavaesTècnic mitjà laboralUnitat d'Audiovisuals i Multimèdia+34 93 581 4630
Enrique Molina RamirezAdministratiuUnitat de Nòmines
Montse Molina SantoroAdministrativaBiblioteca de Medicina
Antonio Momboise FernandezAdministratiuUnitat Tècnica
Montserrat Monge MartínezBibliotecàriaBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 2283
Joan Montal NicolauTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 3318
Eva Monteagudo SoldevillaTècnica superior laboralServei de Ressonància Magnètica Nuclear+34 93 581 3784
Maria Reyes Montes CastroAdministrativa interinaUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau
Juan Montesinos AndradeTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Joan Montiel PerezTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació
Helena Monton DomingoTècnica superior laboralServei de Microscòpia+34 93 581 1516
Maria Montoriol VilajosanaCos de gestióUnitat d'Ingressos+34 93 586 8480
David Santos Montoya SeguraAdministratiu interíUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal
Jose Antonio Montoza GómezAdministratiuUnitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 581 1957
Josep Maria Montraveta CabóTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Ramon Moral ManeraTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació
Txema Morales Tècnic superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 2861
Txema Morales Escola de Doctorat
Lorena Morales MartinezAdministrativaBiblioteca d'Humanitats
Sergio Morales RubioTècnic superior laboralUnitat de Comunicacions+34 93 581 3318
Segismundo Morante NeilaAuxiliar de serveisServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1260
Elena Morata VillodreCap d'Unitat Unitat de Selecció+34 93 581 4228
Francisca Moreno GallegoOficial 1aBiblioteca d'Humanitats
Dolores Moreno MontoroAdministrativaUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 3129
Olga Moreno RubialesAdministrativa de Suport a ProjectesOficina de Qualitat Docent
Jennifer Moreno RuzAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1109
Gisela Moreno SanchezOficial 1aBiblioteca de Veterinària
Jesus Moreta RicoResponsable de Projectes de Recursos Humans Direcció de l'Àrea de Gestió de les Persones
Josep Mourelle VazquezCap d'Unitat Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal+34 93 581 3596
Celia Moya AparicioAdministrativaÀrea de Serveis Logístics i d'Administració+34 93 581 8492
Montserrat Moya SáezAdministrativaÀrea d'Economia i Finances+34 93 581 2721
Alba Mulero BaenaAdministrativaÀrea d'Economia i Finances
Judith Muñoz CalvoAdministrativaSecretaria del rector+34 93 581 2222
Rosa Maria Muñoz FernandezAdministrativaUnitat d'Economia+34 93 581 3354
David Muñoz GarcíaOficial 1aBiblioteca de Medicina
Juan Antonio Muñoz GonzálezAdministratiuBiblioteca Universitària de Sabadell+34 93 728 7701
Ariadna Muñoz MartínezAdministrativa interinaÀmbit d'administració
Juana María Muñoz RamírezTècnica mitjà laboralUnitat de Coordinació
Conxi Muñoz RuízBibliotecàriaBiblioteca de Ciències Socials
Gemma Gladys Munt GutiérrezAuxiliar de serveisBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2972
Júlia Murcia GarcíaAdministrativa interinaAdministració
Gemma Nadal TersaGestora Gabinet Jurídic+34 93 581 1113
Imma Navarrete MarcosLletrada Assessoria Jurídica+34 93 586 8263
María José Navarro MorenoSecretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern+34 93 581 1228
Cristina Navarro SánchezBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2184
Cristina Navarro SenentTècnica mitjà laboralServei de Microscòpia
Jessica Nebot PichAdministrativaUnitat Tècnica de Doctorat
Dolors Nebrera AltimiraAdministrativaUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4014
Nuria Nebrera NavasCoordinadora Administrativa Servei de Publicacions+34 93 581 1022
Begoña Negre OsorioAdministrativaÀrea d'Economia i Finances+34 93 586 8054
Maria Sol Neira OsorioAdministrativaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1050
Elena Nicolàs PlansAdministrativaOficina de Coordinació Institucional+34 93 581 4555
Marta Noguera BrunaAdministrativaBiblioteca de Medicina+34 93 581 1243
Alberto Noguera CarmonaCap D'unitat Unitat de Planificació i Programació Docent +34 93 581 4933
Pau Nolis FañanasTècnic mitjà laboralServei de Ressonància Magnètica Nuclear+34 93 581 3785
93 58 1 3 7 85
Israte Normahomed Tècnica mitjà laboralOficina de Sostenibilitat
Ibtissam Nourti Oficial 1aBiblioteca de Ciència i Tecnologia
Rita Obiols SanarauOficial 1aBiblioteca d'Humanitats
Maria Montserrat Ochagavia SánchezSecretària de la Direcció Administració de Serveis i Projectes Específics+34 93 581 3166
Mercè Oliva BartoloméTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 433 5063
Laura Olivares RomeroAdministrativa de Suport a ProjectesEquip de Suport Administratiu Transversal+34 93 581 1148
Eulalia Olivella CardonaTècnica mitjà laboralUnitat d'Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral+34 93 586 8755
María José Olivero CastellanoTècnic D'unitat Unitat de Projectes d'Informació Docent+34 93 581 4932
Anna Olives López De PabloAdministrativaÀmbit d'administració+34 93 581 1583
Irina Olives PirisBibliotecàriaBiblioteca Universitària de Sabadell
+34 93 728 7701
Maria Ontiveros GonzálezBibliotecària interinaBiblioteca de Medicina+34 93 581 1243
Isàvena Opisso AtienzaBibliotecàriaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1050
Anna Ordoñez GodinoAdministrativaUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal
Carlota Orellana de VillalongaAdministrativa interinaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Montserrat Oristrell SalvaAdministrativaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1570
Marina Ortiz PenaAdministrativa interinaOficina de Qualitat Docent
Isabel Osorio SánchezAdministrativaServei de Llengües+34 93 581 1325
Ana Isabel Osuna TorresAdministrativa interinaÀrea d'Economia i Finances
Angels Osuna TorresGestora Unitat de Gestió de Recursos+34 93 581 3738
Pedro José Otaegui GoyaCap de Servei Servei d'Estabulari+34 93 581 1474
Liliane Ougo TorreaAdministrativaUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4019
David Owen Tècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 586 8713
Pilar Pacios PujadóAdministrativaUnitat de Nòmines+34 93 581 1066
EMI Padial SánchezTècnica superior laboralUnitat de Gestió de la Informació i Dades+34 93 581 4509
Josep Padreny GutiérrezAdministratiuUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 586 8269
Emilia Pagés BuisánAdministrativaAdministració de Serveis i Projectes Específics+34 93 581 1986
Montserrat Pagés GabarraSecretària de la Direcció Administració de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 1864
José Luis Pajares MoyaTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment+34 93 581 2086
Oscar Palacios RuizTècnic superior laboralServei d'Anàlisi Química
+34 93 581 4217
Concepció Palazón AviñoCos de gestióUnitat d'Assessorament i Atenció a l'Usuari
Raquel Palencia MartínezTècnica especialista laboralServei d'Anàlisi Química+34 93 581 1291
Genis Pallares LlopAdministratiu interíUnitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)
Maria Dolors Pallicera CuestaAdministrativaUnitat de Promoció (InfoUAB, Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari)+34 93 581 1340
Natividad Pallicera CuestaAdministrativaUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal+34 93 581 4263
Laura Palou CatasusPersonal tècnic de suport a la recercaVicegerència de Recerca+34 93 581 3083
Luis Panizo BlancoAuxiliar administratiuBiblioteca de Ciències Socials
Antonio Pardo AyusoAuxiliar de serveisBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1064
Montse Paredes CanalsCos de gestióOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 3209
Loli Parejo SerranoTècnica especialista laboralUnitat de Coordinació
Teodor Parella CollDirector de Servei Servei de Ressonància Magnètica Nuclear+34 93 581 2291
Silvia París OjedaCap d'Unitat Unitat de Projectes Organitzatius+34 93 581 4886
Jaume París SánchezAdministratiuBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 1906
Iain Parkhill Tècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 580 9355
Maria Eugenia Parodi SabatteTècnica superior laboralOficina de Qualitat Docent+34 93 581 4414
Joan Pascual CruzTècnic superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 2297
Jordi Pascual RocaTècnic superior laboralServei de Prevenció+34 935813158
Laura De la Paz VigoTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Carme Pechoabierto SaorínCap de Servei d'Informàtica Distribuïda Unitat de Coordinació
Jorge Pedemonte MarinoTècnic superior laboralAssessoria Jurídica
Elena Pedreira VidalSecretària de l'Àrea Àrea de Desenvolupament de Persones
Emma Peiró SalesCos de gestióUnitat de Gestió de la Programació i Qualitat Acadèmica
Carles Pelaez MembradoCos de gestió interíUnitat de Nòmines+34 93 581 1069
Jorge Rafael Peña JuradoTècnic especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 3440
Joan Pera CortOficial 1aBiblioteca de Veterinària
Sergi Perallón SopenaTècnic superior laboralServei de Prevenció+34 93 581 2921
Josefina Perdiguero ZuritaAuxiliar de serveisServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1260
Montserrat Peregrina PedrolaCap d'Àrea Àrea de Prevenció i Assistència+34 93 581 1950
Sonia Perelló CastellviTècnica superior laboralUnitat de Comunicació+34 93 581 4053
Rafel Perera AstalsCap d'Unitat Unitat Tècnica+34 93 581 4711
Martin Perez BuadesAuxiliar de serveisBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1818
Carmen Pérez CobosAdministrativaUnitat de Gestió de Recursos+34 93 581 2150
Lluís Pérez EsquirolTècnic especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
Marta Pérez GarcíaPersonal tècnic de suport a la recercaEscola de Postgrau+34 630 016 498
Francisca Pérez de HaroCos de gestióUnitat d'Assessorament i Atenció a l'Usuari+34 93 581 2798
Daniel Pérez MasAdministratiuUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal+34 93 581 1305
Nuria Perez PastorTècnica superior laboralUnitat de Garantia de Qualitat (UGQ)+34 93 581 3578
Pilar Pérez RodríguezTècnica mitjà laboralUnitat de Garantia de Qualitat (UGQ)+34 93 581 3146
Susana Mercedes Pérez RodríguezAdministrativaBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 1906
Míriam Pérez TrujilloCos tècnic de gestióServei de Ressonància Magnètica Nuclear+34 93 581 3785
Roser Pericon RamonTècnica superior laboralAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 2943
Laura Permanyer TortosaTècnica superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 4782
Ana Pescador VentosaCos de gestióUnitat d'Obres, Inversions i Manteniment+34 93 581 1386
Maria Mercè Pi PalauResponsable d'Àmbit Unitat de Web+34 93 581 3131
Jordi Pich PouTècnic especialista laboralUnitat de Coordinació
Alejandro Piedras BorrasTècnic especialista laboralAdministració del SAF+34 93 581 3233
Beatriu Piera MorenoBibliotecàriaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 4815
Vanessa del Pino PerezCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals+34 93 586 8827
Manuel Del Pino SantiagoCap de Servei Servei de Prevenció+34 93 581 3003
Ofelia Pinyol LuengoTècnica especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
Silvia Piqueras LeonDirectora de Servei Servei d'Ocupabilitat de la UAB
Maria Cristina Pividori GurgoTècnica superior laboralServei de Llengües
Francesc Planas RoviraTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 3318
Javier Planella SánchezTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 2746
Andreu Pompas AlcarazCap de Servei d'Informàtica Distribuïda Unitat de Coordinació+34 93 581 3161
Encarna Poncela FernándezCos de gestióOficina de Projectes Internacionals+34 93 586 8827
Maria Isabel Ponferrada ArteagaTècnica mitjà laboralObservatori per a la Igualtat
+34 93 581 2929
Adrià Ponsa SánchezAdministratiuUnitat de Contractació Administrativa+34 93 581 4247
Ester Ponsico SabarichBibliotecàriaBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 2283
Lluc Potrony JuliaTècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Anabel Poveda BarberoCap d'Àrea Àrea de Gestió de la Recerca+34 93 581 3732
Maria de los Angeles del Pozo GonzalezAdministrativaUnitat de Selecció+34 93 581 1234
Jose Pozo GuerreroTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment
Maria Jesus Prados GonzalezDirectora de Seguretat Adjunta Servei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 4732
Natalia Prat CruzAdministrativa interinaUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau
Lupe Prat MendiolaAdministrativaUnitat de Contractació Administrativa+34 93 581 1880
Sònia Prats CarrerasCap d'Estudis Servei de Llengües
+34 93 586 8724
Ute Prause Tècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Senen Prieto CerezoTècnic superior laboralUnitat de Coordinació
María José Prieto ManentAdministrativaServei Assistencial de Salut+34 93 581 2794
Maria Montserrat Prieto ManentTècnica mitjà laboralUnitat de Coordinació
Maite Prim RouraTècnica especialista laboralUnitat de Selecció+34 93 581 5104
Gabriela Cristina Protopopescu Oficial 1aBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Usuari Proves Cas Serveis PasAdministratiuServei d'Informàtica
Usuari Proves Cas Serveis PdiProfessor associatServei d'Informàtica
Usuari Proves Medea i AaaTitular d'universitatÀrea d'Afers Acadèmics
Rosa Puga ArandaAdministrativa interinaUnitat de Compres+34 93 581 1117
Emma Puig BagurAdministrativaUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 4211
Imma Puig BarreraAdministrativaBiblioteca de Veterinària+34 93 581 1549
Nuria Puig CalvoTècnica superior laboralUnitat de Garantia de Qualitat (UGQ)+34 93 581 3578
Iolanda Puig GrisTècnica especialista laboralUnitat de Certificació i Projectes d'Administració Electrònica+34 93 581 4139
Oriol Puig MoraTècnic superior laboralUnitat de Comunicació i Promoció del Servei d'Ocupabilitat de la UAB+34 93 586 8962
Monica Pujalte ComasTècnica especialista laboralServei d'Anàlisi Química
Montserrat Pujibet CaldesAdministrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2585
Maria Carme Pujol AgellAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4011
Pere Pujol PuenteAdministratiuUnitat Tècnica de Doctorat
Elisabeth Pulido VicoAdministrativaEscola de Postgrau+34 93 581 4213
Inmaculada Puyal ArillaAdministrativaUnitat d'Economia+34 93 581 3265
Ramon Queralt CanoraAuxiliar de serveisServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1260
Francisco Quesada MartosResponsable de Projectes Gerència3493581145
Joan Miguel Quevedo TerreTècnic superior laboralServei Planta de Tecnologia dels Aliments+34 93 581 1956
José Quirós JiménezPersonal tècnic de suport a la recercaVicegerència de Recerca
Francisca Rabadán SotosTècnica superior laboralOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 3752
Marta Rabasa LopezTècnica superior laboralServei de Publicacions+34 93 581 1596
Mónica Rabaza CamachoAdministrativaBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 1906
Raul Racero JimenezTècnic mitjà laboralDirecció de l'Àrea de Gestió de les Persones
Carlos Raga CamilleriTècnic superior laboralOficina de Valorització i Patents+34 93 581 3238
Marta Ramírez HidalgoTècnica d'Unitat Unitat de Gestió de la Informació i Dades+34 93 581 4155
Adela Ramírez MárquezTècnica especialista laboralBiblioteca de Veterinària+34 93 581 1917
Carmen Ramírez PlazaCos de gestióOficina de Coordinació Institucional
Fernando Ramírez PlazaAdministratiuAdministració del SAF
Esperanza Ramirez SevillaAdministrativaUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 3836
Míriam Raventós BarangéAdministrativaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1135
Ainhoa Real GutierrezAdministrativa interinaUnitat de Gestió de Recursos
Montserrat Reche CambaBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1865
Veronica Redondo OrtaOficial 1aBiblioteca de Ciències Socials
Elisabet Regada ÁlvarezCap d'Unitat Unitat d'Assessorament i Atenció a l'Usuari+34 93 581 2860
Enrique Regy RodriguezAdministratiuUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau
Daniel Requena CervantesTècnic mitjà laboralUnitat de Coordinació
Rafael Requena ValienteCap de Servei Unitat de Mobilitat+34 93 581 4346
Carmen Reyes ValdésAuxiliar de serveisÀrea de Serveis Logístics i d'Administració+34 93 581 3865
Josep Maria Reyné VergeliTècnic superior laboralUnitat de Planificació i Programació Docent +34 93 581 4689
Marta Rial PanBibliotecàriaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Narcís Riba GenescàAdministratiuBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2992
Maria Montserrat Riba SicartTècnica mitjà laboralUnitat de Dinamització Econòmica Comunitària+34 93 581 2773
Manuela Riballo PérezAdministrativaUnitat Tècnica de Processos Acadèmics+34 93 581 2060
Marta Ribas BotanchAdministrativaUnitat de Suport a la Mobilitat
+34 93 581 2981
Ramon Ribas CasajuanaTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment
Mercè Ribes CastellsAdministrativaUnitat d'Ordenació Acadèmica de l'Escola de Postgrau
Sergi Ricart GiraldoGestor Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal+34 93 581 2553
Laura Riera GrauTècnica superior laboralServei de Llengües+34 93 586 8720
Cristina Riera LlopTècnica mitjà laboralBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2373
Celia del Rio SanchezTècnica especialista laboralCartoteca General+34 93 581 2045
Efrén Riu PastorTècnic superior laboralOficina de Sostenibilitat
Neus Riuet CapdevilaTècnica especialista laboralServei de Radiacions Ionitzants
Núria Rius VeraCos tècnic de gestióBiblioteca d'Humanitats
Estefania Rivas BardilloTècnica especialista laboralUnitat d'Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral+34 93 586 8754
Maria Mercè Rivero PérezAuxiliar de serveisBiblioteca de Medicina+34 93 581 1918
+34 93 581 1918
José Luis Rivero RiveroAuxiliar de serveisBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1344
Vicenç Robles AlarcónAdministratiuAdministració del SAF+34 93 581 2662
Ramon Roca ArchsTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment
+34 93 581 4486
Pere Roca GrassotTècnic especialista laboralUnitat d'Audiovisuals i Multimèdia+34 93 581 4644
Pere Roca TriasCap d'Unitat Unitat de Coordinació+34 93 581 3318
Anna Rocabert AdalidTècnica especialista laboralServei d'Estabulari
Jaume Rocarias OraaTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 3318
Georgina Roch IzardTècnica superior laboralUnitat de Projectes Organitzatius+34 93 581 1971
Ricardo Roda BravoTècnic superior laboral