Directora de l'Institut De Ciència i Tecnologia Ambientals