Coordinadora d'Estudis del Màster en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut