Coordinador del Màster en Identitat Europea Medieval