Secretària del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística