Director del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia