Coordinador Del Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística