Coordinador de Facultat del Màster en Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia