Professora Responsable de l'Assignatura de Pràctiques Integrades SA