Professora Responsable de l'Assignatura Experimentació al Laboratori