Directora del Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals