Directora del Departament Genètica i de Microbiologia