Coordinadora de la Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques