Coordinadora del Tercer Curs del Grau en Infermeria