Coordinador de la Unitat de Física d'Altes Energies