Coordinador de la Menció de Tecnologies de la Informació