Vicedirector de Recerca i Relacions Institucionals