President del Comitè d'Ètica en Experimentació Animal i Humana