Coordinadora del Programa de Doctorat en Mitjans, Comunicació i Cultura