Coordinadora de la Unitat de Didàctica de l'Educació Corporal