Coordinadora d'Estudis del Màster en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química