Coordinador de Tercer Cicle i del Programa de Doctorat en Informàtica