Director del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació