Coordinadora del Programa de Doctorat en Psicologia de l'Educació