Secretari Acadèmic del Programa de Doctorat en Història Comparada, Política i Social