Directora del Departament d'Antropologia Social i Cultural