Director Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona