Directora del Servei d'Estudis i Dictàmens Jurídics - SEDIJ