Coordinador del Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats