Coordinador d'Estudis del Màster en Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia