Directora del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual