Professora Responsable De l'Assignatura Peix i Productes de Pesca