Coordinador i secretari d'Intercanvis en el Grau en Medicina