Secretari de la Facultat de Psicologia i vicedegà d'Economia