Directora del Departament de Ciència Política i de Dret Públic