Director Centre d'Estudi de les Organitzacions i de les Decisions Econòmiques