Director del Departament de Farmacològia, de Terapèutica i de Toxicologia