Vocal i Coordinador Docent del Departament de Medicina i Cirurgia Animals a la FHCV