Director del Departament de Medicina i Cirurgia Animals