Vicedegana de Dobles Graus, Projecció Internacional i Comunicació