Director del Centre de Recerca i Estudis Pel Desenvolupament Organitzatiu-Criedo