Director Departament d'Enginyeria Química Biològica i Ambiental