Coordinador de Tercer Curs de Ciència i Tecnologia dels Aliments