Directora del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut