Secretària del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal