Coordinador de la Unitat Docent Ciències Mèdiques Bàsiques