Coordinador d'Estudis del Màster en Bioinformàtica