Coordinadora Adjunta d'Estudis del Grau en Genètica