Secretari del Departament d'Economia i d'Història Econòmica